söndag 14 november 2021

I identitetskaparbranschen


Bland de mest inspirerande inslagen i arbetet med tonåringar finns föränderligheten. Att ständigt omges av identiteter och personligheter som är i process, på väg mot ett äldre, mognare, annorlundare jag väcker tankar och skapar möjligheter. Sätten att manifestera individualism och grupptillhörighet är många och skiftande. Man kan hitta sammanhang och egenhet i musikstilar, i lagidrotter, och genom sätt att klä sig. Att fundera över vad och hur man äter och reser liksom var man befinner sig i flödet av möjliga könstillhörigheter har blivit viktigare under senare år. 

Som vuxen och medmänniska är det viktigt och givande att tolka sökandet och möjligheterna positivt. Som skola är det livgivande att få vara med och öppna dörrarna till nya rum av identiteterna som prövas och omprövas. Det här är ett arbete som naturligtvis ständigt pågår. Sällan manifesteras det emellertid så tydligt som under projektveckorna. 

Innan höstlovet avrundade vi årets stora projekt. Det som brukar märkas mest är det Kulturprojekt som finns i årskurs åtta. Om man har varit på Fäladsgården under några år och hunnit träffa gamla återkommande elever vet man också att det här är en projekt som skapar minnen och samtalsämnen under många år framöver. 

Kulturprojektets hjärta är en musik- och teaterföreställning med dans. Inför föreställningen skriver eleverna manus i grupp tillsammans med ansvariga lärare. Under veckan arbetar eleverna i olika konstellationer med ljud- och ljussättning av föreställningen, med scenografi och rekvisita, med kostymer, smink och frisyrer. En grupp elever arbetar med att dokumentera och göra reklam för föreställningen och allt som omger den. 

I en växande skola med årskurser som numera omfattar sex klasser är det svårt att sysselsätta alla elever inom föreställningen. Det är också viktigt att se att det finns elever med intressen som ligger utanför föreställningen. Förutom grupperna med direkt koppling till föreställningen har det i år, likt tidigare år, funnits en Streetart-grupp som på olika sätt dekorerar skolan med koppling till den pedagogiska verksamhet som bedrivs i den lokal de dekorerar. Det har också funnits en grupp som under veckan har fått bekanta sig med nya och ovanliga sporter som varpa och skytte, exempelvis. Kopplad till föreställningen, utan att ha med den sceniska framställningen att göra, har PR & dokumentationsgruppen varit. Det här är en avdelning av kulturprojektet som funnits länge och som har till uppgift att skapa publicitet kring föreställningen och övriga aktiviteter under projektet på olika sätt. Förutom föreställningen har gruppen i år också fått marknadsföra den Vintage shop som har skapats på skolan som ett spin off-projekt för kostymarbetarna, och den smink- och hårstudio som på liknande sätt avknoppats från att tidigare bara varit kopplad till de elever som står på scen under föreställningen. På grund av intresse och fallenhet har PR & dokumentationsgruppen i år drivit in mycket sponsrings-bidrag. Det har inneburit att de fått in en del materialhjälp till föreställningen, men framförallt att de har hittat olika företag som bjudit eleverna på fika av olika slag. 

Pr & dokumentationsgruppen har arbetat mycket med de entreprenöriella förmågorna, bland annat med UF grundskola. En stor del av det entreprenöriella arbetet brukar handla om marknadsföring, prissättning och pengar. Baksidan av detta brukar vara att man inte alltid kan få en hel skola som målgrupp eftersom inte alla, varken vuxna eller barn, har lika mycket pengar att röra sig med. Det här löstes i år med det som benämndes som kryptovaluta eftersom tillgångarna var digitala. Alla elever fick varsin QR-kod som vad laddad med 1000 Fg Coins. Den här tillfälliga, och jämlikt fördelade, valutan kunde man sedan handla med både i vintage shopen och i den kiosk som var öppen under föreställningsdagen. 


För elever i teatergruppen, i orkestern och i dansgruppen har det länge varit tydligt hur Kulturveckan innebär en möjlighet att fundera kring och modifiera den egna identiteten. Att som PR & dokumentations-arbetare inte bara ta kontakt med pressen utan förstå att det omkringliggande näringslivet kan vara en samarbetspartner var för många en aha-upplevelse och en ögonöppnare. När skolan bejakar den cirkulära ekonomin i en vintage shop som inte tar betalt i traditionella pengar gör också det att det blir lättare, möjligare och roligare att omdefiniera sig själv, kanske bara över dagen. En kiosk, som inte heller den krävde en tjock plånbok, och som ändå erbjöd nybakade kardemummabullar var naturligtvis en succé. Detta inte bara på grund av bullarnas kvalitét utan på grund av känslan att de vanliga ekonomiska hierarkierna var satta ur spel och man kunde se sig själv med nya ögon. 

När skolan och vi vuxna som är kopplade till den bejakar, stödjer och är med på att nyfiket utforska det föränderliga identitetsskapandets stora möjligheter fångar vi essensen av nöjet med att arbeta med det uppväxande släktet.