söndag 16 december 2012

Comenius - Preparatory meeting

Förra året i november träffades ett europeiskt lärargäng för att tillsammans diskutera fram ett nytt comeniusprojekt. Deltagande länder då var England (värdar), Spanien, Rumänien, Turkiet och Sverige (koordinator). efter ett tag tillkom Bulgarien och Rumänien gick till annat projekt.

Under julveckorna skrevs hela ansökan av oss på Fäladsgården och i början av 2012 skickades ansökan in till EU. Mitt i semestern kom ett mejl från svenska Programkontoret (EU i Sverige): ni har nekats projektet. Det som var så bra! Var det för modernt? Beskrivet på fel sätt? Frågorna var många.

Tack vare flera digitala kommunikationer kom vi snabbt fram till att vi ville försöka igen, vi trodde ju på projektet!

England tvingades lämna walk over då deras Principal inte längre ville att hans skola skulle arbeta med Comeniusprojekt. Kortsiktiga betyg blev viktigare. Synd! Säger vi andra. Bulgarien trasslade i kontakten och Nicole från Hannover läste om vårt kommande projekt på EU:s Comenius-sida och tog kontakt, vilken tur!

Visst skulle vi ha nytt preparatory meeting, nu för att verkligen skriva ansökan tillsammans för att på det sättet höja kvaliteten. Vi tror på vårt projekt!

Kvällen den 12 december träffades vi allihop i Zaragoza och över några tapas drogs riktlinjerna upp för de kommande dagarna.

Luciadagen träffades vi upp på Santa Maria del Pilar, nällade att börja arbeta! Men, det var ju Lucia och jag som koordinator tyckte att vi skulle börja med lite svenskt firande. Tack vare flinka kollegor hemma på Fäladsgården kunde vi visa både bilder och sång via ljudfiler live på morgonen. För att ytterligare höja stämningen bjöd Thomas på pepparkakor.


Vi började med att gå igenom EU:s bedömning av våra nekade ansökan. Vi delade upp de olika delarna som fått mest kritik och skrivande började. 

Det är enormt stimulerande att tillsammans med internatioenlla lärarkollegor tänka ut, anlysera, vända och vrida och därefter beskriva hur vi vill arbeta tillsammans. Vilka kreativa diskussioner! Vilka intelligenta frågor vi ställt till varandra! Frågor som därmed skärskådat vår egen syn på lärande och våra egna skolors lärandeorganisation.

Nu är ansökan klar! Vi känner oss nöjda efter tre kreativa dagar och alla är väl insatta i vårt kommande projekt. Carlos har beskrivet arbetet i vår gemensamma blogg, läs hans beskrivning!

Rörande eniga önskade vi att alla våra hemmakollegor att får/tar möjligheten att arbeta med sina europeiska kollegor. Det är så stimulerande! Framför allt inser vi i dylika arbeten att skola kan man ha på många sätt, men alla våra elever kommer att konkurrera på samma arbetsmarknad, häftigt! /Viveca

Projektperiod i åttan

Alla klasserna arbeta med olika projekt samtidigt. Här är ett av många resultat från åttorna!

Uppdrag.

Ett resultat:


Projektperiod i sjuorna

Kommer ni ihåg projektperiodens mål:

      Vara ämnesöverskridande.
      Ge eleven inflytande i arbetssätt.
      Stimulera samarbete (både elever och lärare).
      Innehålla multimediaredovisning (publiceras på vår Google Apps).
      Utveckla framtidskompetenser (”Kännas 2012”).
      Utformas så både elever och lärare känner glädje, ansvar och inspiration i arbetet.
      Sträva efter högsta nivån i Blooms taxonomi och Puenteduras modell.

Höstens projektperioder är till enda och så här skriver en av eleverna om deras period:
Vårt uppdrag har varit att skriva små artiklar alla i klassen och sedan sätta ihop dem till en Webb tidning. Vi har skrivit olika saker t.ex. om  tonårslivet förr och nu, egna låtar och att skrivit argumenterade texter. 

Första dagen fick vi instruktioner om vad vi ska göra under projektperioden. På förmiddagen fick vi information om tonårslivet förr och nu. På eftermiddagen fick vi information om hur vi ska göra Webb tidningen. Vi fick börja skriva om tonårslivet för och nu i de olika kategorier musik, nöje, sport, mode med m.m. 

På sista lektionen reflektera vi lite om vad vi hade gjort under dagen och forsökt lite med Webb tidningen.  

Nästa dag började vi med retuscherade bilder. Vi diskuterade om vad vi tycker när retuscherarna retuscherar bilder. Vi fick även prova på att retuschera oss själva i bild programmet Gimp och sedan skriva en argumenterat text. 

Efter retuscheringslektionen hade vi biologi och tittade på en film.

Efter lunchen arbetade vi med programmet Garageband. Vi skrev en egen låttext till melodin av ’’Love me do’’ av The Beatles. Sedan spelade vi in låtarna i de grupper som vi arbetade i. Den andra lektionen vi arbetade med garageband skulle vi skriva en egen låttext. Man fick skriva både på svenska och engelska. Låtarna blev hur bra som helst!

Sista lektionen vi hade vårt språkval. 

På fredagen arbetade vi med att skriva klart texterna till Webb tidningen. Efter att ha arbetat med Webb tidningen ritade vi klart våra vapensköldar. Som speglar våra personligheter. Sedan hade vi vårt språkval i 50 minuter. 
På eftermiddagen gjorde vi klart Webb-tidningen.
På måndagen tittade vi på en film som heter ’‘Billy Elliot’’. Efter vi hade tittat på filmen diskuterade vi olika frågor på engelska om filmen. Efter lunchen gjorde vi en intervju. I intervjun intervjuade vi karaktärerna i filmen ’‘Billy Elliot’’ och klippte och klistrade i iMovie. 

Sista projektdagen arbetade vi med Webb tidningen i ca: 15 minuter. Sedan gick vi upp till aulan för att titta på en teater. Teatern handlade om hur vi ska hantera våra datorer. Skådespelarna från barnkanalens Barda var skådespelare. Teatern var super!


Ronja 7b


onsdag 5 december 2012

Bedömning, betyg och kunskapskriterier

Ute dalar snöflingorna fridfullt mot en snötäckt skolgård, alla elever är lediga och kan njuta av vinterns kostnadsfria gåva - snö, inne skapas professionella bedömningar som snart ska bli betyg.

Hela dagen har ägnats åt våra nya kunskapskriterier, hur ska de ska tolkas? Hur ska de användas? Vad krävs för de olika bokstäverna? Vilken dag! INGEN kan säga att Fäladsgårdens lärare inte är professionella! Överallt har lärare suttit och diskuterat, visat varandra elevexempel, sambedömt ämnesöverskridande förmågor och tillsammans skapat en gemensam syn och tolkning av de nya kunskapskriterierna.

Kriteriena är allt annat än tydliga och instruktionerna till hur man hanterar kriterierna fram till slutbetyget i åk 6 och 9 är inte heller tydliga. Tur vi har ett läroplanskompetent kollegium.

Alla ämnen har fått kunskapskriterierna inlagda i Unikum som kunskapstabeller vilka fungerat som underlag idag, när vi arbetat med betygen. De lärare som arbetar med sexorna skänkte fjolårets lärare i femman många positiva tankar när de nu arbetade vidare med de kunskapstabeller som lärarna i femman kryssat i under avslutningsmånaderna i femman: Röda tråden på riktigt.

I flera diskussioner blev resultatet inte bara en korrekt bedömning, verkligen gjord utifrån kunskapskriterierna utan även en reflektion av vad vårterminens arbetsområden måste handla om för att eleverna ska få möjlighet att utveckla de förmågor som läroplanen föreskriver.

Underlag till betyg i Unikum

Många är vi nog som under dagen fått bekräftat att förmågorna verkligen är de centrala och att faktainlärning bara är en grund att använda sina förmågor på:

  • Se samband
  • Föra resonemang
  • Ställa frågor
  • Genomföra undersökningar
  • Använda
  • Söka information
  • Resonera kring källors trovärdighet och relevans
  • Samtala om ...
  • Med mera, med mera
Tur vi har "tänkt om" redan tidigare och nu ger eleverna utmanande elevuppgifter som ger dem möjlighet att utveckla alla dessa förmågor. Tur vi stöttar dem formativt med hjälp av konkret respons i olika digitala miljöer. Hur skolor som inte har datorer gör, begriper vi inte. Ständig tillgång till dator är en förutsättning både för elever och lärare för att komma hela vägen fram till de förmågor som Lgr 11 föreskriver.