fredag 26 april 2013

SETT2013 Min lärarroll idag


”WOW vad spännande det är! Vi hade ju ingen aning om att det var detta det skulle innebära att vara lärare när vi började jobba.”

Detta var min systers spontana kommentar efter två dagar på SETT. Hon heter Frida Hellgren Kesti och är lärare på Nordlyckeskolan i Göteborg. Jag kan bara hålla med. Det är så spännande. Under mina 10 år som lärare, de 3 senaste på Fäladsgården, har min lärarroll förändrats. Jag har gått från att fokusera på bedömning till att mer och mer fokusera på lärande.

I början av min yrkesbana var min viktigaste uppgift att skapa uppgifter som var tydligt kopplade till strävans- och uppnåendemålen. Jag motiverade alla uppgifter med precis vad de skulle ge mig underlag till. Undervisningen handlade om uppgift och bedömning. Väldigt mycket bedömning. Idag vet jag att jag i huvudsak sysslade med summativ bedömning även om jag ofta gav motiverande kommentarer till varför de fick det betyg de fick på en uppgift. Fokus i min planering av mina lektioner var att se till att eleverna fick bra  uppgifter som gav mig underlag för att sätta betyget och det var jag som försökte förmedla allt det eleverna behövde veta för att kunna lösa uppgiften, ibland med en genomgång ibland med ett kompendium med t.ex. artiklar och faktatexter från nätet.

Idag ser det annorlunda ut och idag, just idag, ser jag det så här: Nu är det elevernas lärande som är i absolut fokus istället för bedömningen. När ett arbetsområde ska planeras är elevernas lärande det viktigaste jag ska tänka på och fråga mig hur jag ser till att de ska lära sig så mycket som möjligt.

Men hur lär sig eleverna så mycket som möjligt?

Efter två dagar på SETT har jag är det några saker som jag nu tänker ta med mig till min undervisning. 

Jag måste ge eleverna uppgifter som är motiverande. Detta kan vara för att de är relevanta för eleverna och anknyter till deras värld. Det kan också vara att det är uppgifter som känns viktiga att lösa på ett bra sätt. Om eleverna vet att deras arbeten ska presenteras för någon utanför skolan blir det viktigare att det är bra genomfört och rätt. 

Jag måste planera mitt formativa arbete genom att planera vilka frågor som jag ska ställa som utvecklar deras lärande och vilka frågor som jag ska ställa som synliggör deras lärande. Christian Lundahl sa så många kloka saker på sin SETT-föreläsning och här kommer en: ”Eleverna måste få en näsa för kvalitet”. Om eleverna sätter igång att arbeta med en uppgift måste de få input från andra för att utveckla sitt eget arbete. Detta kan de få genom att visa varandra sitt pågående arbete eller genom att få ut exempel på elevarbeten som visar på olika kvaliteter och som kan starta en diskussion kring hur man visar kvaliteter för olika förmågor. Det skulle också kunna vara att jag efter att ett arbetsområde påbörjats ger ut en checklista och ger eleverna möjlighet att en lektion kolla igenom sitt arbete så långt de kommit utifrån den.

Så gör jag ju själv när jag ska lämna in eller visa upp ett arbete. I mitt jobb gör jag helst ingenting ensam. Jag ber min man, Daniel Hellgren titta på texter, för honom litar jag på och han är svensklärare. Jag planerar nästan alla mina lektioner och skriver mina LPP:er tillsammans med Kerstin Ovenholm och jag försöker sambedöma så mycket jag hinner med henne och andra kolleger. Om jag inte hinner sitta och kolla igenom arbeten tillsammans så vet jag att jag får diskutera igenom alla mina tolkningar när vi ses på onsdagsträffen. Om jag ska hålla en presentation försöker jag alltid se till att det blir tillsammans med Carina Hinn och gärna fler. Varför gör jag det? Jo, för att det höjer kvaliteten och för att det är roligare att lära sig och utföra uppgifter tillsammans.

Pedagogiska förebilder från SETT2013

  • Martin Fernström
  • Josef Sahlin
  • Carina Hinn
  • Viveca Dahl
  • Christian Lundahl
  • Frida Hellgren Kesti
  • Anne-Marie Körling
  • Daniel Barker
  • Malin Hansson

torsdag 18 april 2013

Viktigt och på riktigt!

Det får bli min summering av två intensiva dagar på SETT-konferensen. Fullmatad av intryck och inspiration känner jag återigen bekräftelse. Vi är så rätt på det! Slipper vi nu dessutom lägga tid och energi på att skriva omdömen och IUP (vilket ju Björklund meddelade idag!) har vi möjlighet att utveckla och förfina vårt arbetssätt ännu mer.

Alla exempel som jag sett på seminarium och föreläsningar är rätt lika vårt eget arbetssätt. det delas dokument, skrivs i bloggar, görs musik i garageband, flippas lektionsgenomgångar och publiceras kvalitativa elevarbeten på diverse websiter. Vi är där flera andra skolor är som också insett att våra elever behöver förberedas för 2030-talet inte 1990-talet.

Stora samtalsämnet var bedömning och då framför allt den formativa delen. Även summativt diskuterades, då i form av betyg och när an ska gå in och kontrollera betygsnivå i ett kreativt arbete. När är en produkt klar? Kan en lärandeprodukt någonsin vara klar? Intressant!

En av flera tänkvärda citat kommer från Ante Runnquist, fd vd för Vittra, nu utvecklingschef på Rektorsakademin: ”Vi är så litet land att vi har inte råd att tappa bort en enda talang!”

Hur lyckas vi då motivera de elever som inte köper vårt vanliga skolkoncept? Hur skapar vi en Wow-faktor för alla elever? Det är slut med en skola som säger att vi får rökna med att 10% inte kommer at klara målen. Vårt uppdrag av våra styrande är solklart: ALLA ELEVER SKA KLARA GRUNDSKOLAN. Klarar vi inte det uppdraget är det tveksamt om vi ska ha kvar uppdraget. Tål att tänkas på ...

Tro nu inte att jag kommer hem med tron att vi ska trolla, inte alls. Men jag är övertygad om att vi måste tänka till ytterligare en vända med de elever som inte når de mål vi satt upp. Varför gör de inte det? Är vi proffsiga borde vi tillsammans kunna hitta på flera didaktiska möjligheter än de vi använder idag. Handen på hjärtat; visst använder vi i huvudsak samma pedagogiska trick som vi gjorde i början av vår lärarkarriär?

För att skolan ska kunna utvecklas som den behöver, måste vi dela med oss ännu mer än vad vi gör, både inom skolan men frmaför allt ut till hela skolsverige. Här är Årstaskolan, ett praktexempel. Ni är en så bra förebild, heja! Att ni dessutom plockat med er en hög elever till montern visar bara ännu mer vad skolan handlar om: elever och dess lärande.

I en av föreläsningarna var slutklämmen: arbeta med skillnaden DELA och GE BORT. Sunt! Vi måste inte ge bort allt som vi delar! Det är inte fritt fram att ta allt som finns på nätet, men det är fritt fram att inspireras och själv skapa ännu bättre saker. Ett tips därifrån är att låta eleverna publicera sina alster på Wikipedia, gärna med film eftersom det saknas; viktigt på riktigt!

Som sagt, mycket formativa diskussioner och fokus på förmågor: hur får vi till det i klassrummet? Under en av föreläsnngarna användes begreppen Yta och djup. Yta ’¨r det centrala innehållet och djupet förmågan som ska utvecklas, finurligt! Här känner jag att vi är på rätt spår men har klar utvecklingspotential. Vi är duktiga på att arbeta formativt med texter, musik, praktiska arbeten och bilder men hur är det med filmer, presentationer och redovisningar? Här kan vi bli säkrare och hitta fler lättarbetade metoder. Det kommer under nästa års Bfl! Carina och Åsa har flera exempel med sig hem!

Designa lärmiljöer! När du planerar ett arbetsområde måste du även planera vilken lärmiljö du behöver skapa. Även det fastnade jag för och känner att vi kan utveckla betydligt mer!

Ja, vi måste fortsätta att utvecklas. Den som tror att vi kommer att bli färdiga, tror fel, tror jag. Vi är den institution som ska serva samhället med goda samhällsmedborgare. Samhället utvecklas hela tiden och så måste även vi göra, annars fullföljer vi inte vårt uppdrag. Tänk på bankernas transformationsprocess eller postens? Skolan måste genomgå en lika omvälvande process, oavsett vad vi tycker, tror jag.

Det som är så skönt är att vi har startar transformationsprocessen! Det är bara att fortsätta på inslagen väg! Det som är så skönt är att vår vision håller, våra mål i kommande Bfl-projekt känns helt rätt och de skolor som kommit en bit är ungefär där vi är. Nu ska bara vi rektorer våga hitta ännu fler organisatoriska lösningar så ännu mer tid skapas för pedagogisk analys och därmed förbättrade, adekvata metoder och arbetssätt som passar våra ungdomar.
/Viveca

Säger allt!


Jag tog alla mina anteckningar under dessa två dagarna och la i wordle (wordle.net). Detta var det jag fick fram. Tycker det säger allt. Eleverna är det vi ska ha fokus på, det är därför skolan finns. Sedan kommer lärandet, tiden, sådant vi ska göra, vill göra, vill bli bättre på,  vill lära oss, vill skapa....

MEN det är våra elever som är det viktigaste!

/Carina

SETT2013

Inspirationen har varit hög dessa två dagarna. Jag ska försöka summera mina intryck och vilka viktiga saker jag kan ta med mig.

"Viktigt och på Riktigt!" Martin Fernström & Josef Sahlin, Årstaskolan.
"Få uppgifter med rikt innehåll som tar lång tid med riktiga mottagare under processen och när det är klart." På en mening formulerar dessa två pedagoger flera viktiga saker. Att vi gör uppgifter som är rika på innehåll och att eleverna får tid på sig att arbeta med innehållet. Även att det finns en riktig mottagare under arbetet och efteråt. Detta höjer elevens motivation och kvalitén i arbetet.

"Digital Flow" John Steinberg
Flow: personligt val-meningsfull utmaning-tydliga spelregler- man måste veta hur det går/feedback-intensiv aktivitet-glömmer bort tid och rum-slutsatser för nästa gång.

Lärarrollen: viktigare än någonsin som handledare, mentor, coach, organisatör, ramgivare, kravställare...

"Rundabordetsamtal"
För lite pedagogiska samtal/diskussioner i skolan. Hur löser vi detta?
Skoldebatten idag bygger mer på lärarnas situation kring löner och arbetsbelastningen. Varför? Ska vi kunna komma vidare och skapa framtidens skola måste vi ändra vårt fokus till forskning och pedagogiska diskussioner.

Bibblis, kunskapshubben och Mattenauterna Micke Kring, Sophie Molin, Årstaskolan
Effektiv feedback på olika arbeten, uppgifter m.m. Two stars and one wish. Två stjärnor på sådant som är bra och en önskan på något som skulle kunna bli bättre. En form av feedback.

Bedömning för lärande med digitala redskap Christian Lundahl
Läraren har en stor betydelse för elevernas resultat. Större än vi kanske ibland tror. Vi är avgörande för elevernas utveckling.
Ställa dig frågorna: Vad ska jag ha bedömningen till? Vad ska jag kunna använda resultaten till?
Vi måste utvärdera oss själv och tänka efter vad det är vi bedömer och vad vi ska använda det till. Färre frågor och fokus på att frågorna ge en vidare tankegång hos eleverna. Inte bara en kontroll på vad eleven kan.

Flipped classroom och formativ bedömning Daniel Barker, Norra realskolan

Eleverna ser presentationen innan och bygger lektionen efteråt på att diskutera innehållet i filmen. Det centrala är hur man följer upp det filmen har handlat om skapar tid på lektionerna till frågor/diskussioner kring filmens innehåll.

Nyckelord: pedagogiska diskussioner-riktiga uppgifter-riktiga mottagare-få uppgifter-längre tid-lärarrollen-effektiv feedback-lärarens roll för elevernas kvalité i skolarbetet är viktig.

/Carina

fredag 12 april 2013

Vårt visionsarbete presenterat för skolledarna i Lund

"Att vara tydlig som ledare" var föreläsningen som var efterfrågad. Det blev en presentation av vår resa från 1-1-satsning till en kreativ skola som arbetar mot framtidskompetenserna. Alltihop genom vår tydliga vision.

Föreläsningen gick tydligen hem ;-) Vi ÄR duktiga på Fäladsgården!!!

torsdag 11 april 2013

Vi är så himla bra!

 Det insåg jag idag när jag föreläste för 60-70 rektorer och förskolechefer i Skaraborgsområdet. Vi sitter i vår lilla Fäladsgården-bubbla och jobbar på men ibland tror jag vi glömmer bort hur långt före vi är om man jämför med många andra skolor i Sverige.

Min publik idag var mäkta imponerade över vårt arbete med att förbereda våra elever inför framtiden. Att vi vågar visa internet som det är och att vi aktivt jobbar med att guida dem bland hemsidor, sociala medier och feeds. Att vi vågar göra misstag för att sedan rätta till dem och vända det till ngt bra. Och kanske framförallt: Att vi tror på (och vet) att våra elever i slutändan kommer att göra smarta val. Inte bara på internet, utan också i livet.

Over & out!
@IngridTidvall

fredag 5 april 2013

Kompetenta elever!

Vilka duktiga elever vi har!

De har kommit igenoms H&M:s mur och fått den oredigerade videon bakom Kalla Fakta, de har intervjuat politiker, ambulanssjuksköterskor, jurister, Netscan, Stadiums inköpschefer mm allt för att förstå hur man Fattar rätt beslut i olika dilemmasituationer.

Läs och ta del av deras klokskap. Tryck på flikarna så ser ni deras olika beslutsguider.

Kortprojektet avslutas med  enskild skrivuppgift på SO:n som bedömningsuppgift.

Uppdragen är lösta av våra åttor.

/Heléne N, Christel, Cecilia L, Jonas och Viveca