onsdag 30 september 2015

Fäladen strävar vidare!

Nu händer det saker! I måndags arbetade alla tillsammans, idag var en grupp kloka hjärnor iväg och fick sina tankar omkastade i olika workshops om skolutveckling. Dagen innehöll fyra hörnstenar:Med hjälp av Ewan McIntosh modell:

uppmanades vi efter ett antal småföreläsningar och workshops att enas om:
 • Vad som är vår huvudvärk just nu (In our school, what's absolutely "Killing us"?) i Fs+Fg?
 • Hur det är när vi kommit ifrån huvudvärken?
 • Vilken strategi vi ska ha för att bli av med huvudvärken och nå målet=objective?
 • Vilka konkreta gärningar behövs för att slippa huvudvärken och nå målbilden?
Kanske kan denna modell komplettera Timperleys modell? Jag tror det. Plocka in den i klassrummet och bestäm dig för vad din huvudvärk är med dina elever just nu? Vart vill du att ni tillsammans ska komma?

På Fs & Fg - samskolnivå, valde vi att arbeta i tre mindre grupper, blandade från båda skolorna. Två rena pedagog-grupper och en skolledargrupp. Jag är helt säker på att de "huvudvärk" som kom fram nog var lite annorlunda än det vi skulle sagt och vi startat dagen med detta uppdrag. Workshoparna hade satt en del griller i huvudet på oss (men också bekräftat vår redan inslagna väg genom mål och verksamhetsidé) och även öppnat upp en del dörrar till kloka reflektioner och god eftertanke.

Vilka "huvdvärker" som vi valde återkommer vi med ;-) Gruppen ska träffas igen innan ni andra kommer in med era kloka tankar!

Andra klokheter som jag tar med mig från dagen är:
 • Differentiera lärmiljön istället för differentiera eleven. (här ekar Stefan och Kerstis ord!)
 • En LPP är ofta normstyrd (alla ska göra samma uppgift), vilket gör att det blir ett enormt efterarbete. Vi skapar en brand vi själva måste släcka (genom massa svår respons och omprov för att alla ska klara uppgiften).
 • Ge möjlighet att visa olika sätt att visa sina kunskaper (då minskar vårt efterarbete).
 • Höga förväntningar ger höga resultat! Börja med att ge dem A och be dem 8 månader senare att skriva ett brev hur de gjorde för att nå detta A.
 • It's not broken, why fix it?
 • When you are on the way to the top, it´s scary when you don't see where you are going. How many latters do we need to reach the top?
 • Have all the furniture outside the classroom and let the students bring them in when they need them.
 • In knowledge abundance, you can never see it all! You have to choose! You are not supposed to. You have to build your own networks to survive!
 • Gammalt och nytt Etos i lärande:
/Viveca
Bonnie Stewart

måndag 28 september 2015

Fäladsskolan + Fäladsgården = sant

Idag har vi haft vår första utvecklingsdag tillsammans. Dagen innehåll en god blandning av diverse inspiration och utbildning med trevlig samvaro och fördjupade pedagogiska diskussioner.

Vi arbetar allihop mot våra gemensamma mål:


Värdegrunden:
I förskolan/skolan möter alla varandra med engagemang, hänsyn och en positiv inställning.
Lärande:
Förskolan/skolan genomsyras av en kvalitativ syn på kunskap.
Arbetssätt:
Förskolan/skolan genomsyras av: Kreativitet, Öppenhet, Samarbete och Digital kompetens

Dagen fokuserade på på Lärande och Arbetssätt.

På morgonen berättade Kajsa och Ingrid W om deras samarbetsprojekt i åk 4 och 7. Ett projekt som på lärarnivå syftade till öka bedömarsamstämmigheten 4-9 och på elevnivå att utveckla förmågan att skriva resonerande texter och förmågan att ge och ta respons. Hela presentationen visade att vi alla kan ha nytta av varandra bara vi tar kontakten och hittar olika samarbetsarenor. Framför mer sådant på Fäladen!

Nyfikna på Ingris W och Kajsas presentation?

Nästa steg var ett slag för våra digitala verktyg. Datorerna är vi duktiga på och nu är nästa steg iPads! Alla elever i 4-6 har nu tillgång till paddor i sina klassrum och då måste vi bli duktiga att använda dem. Ingrid T visade och utmanade oss i hur man snabbt och enkelt bygger en Keynote med egentagna, lite fixade bilder t ex ute på en friluftsdag eller under ett vanligt arbetspass. Ett arbetssätt som ligger i tiden och använder den omvärld med ett ständigt fotograferande som våra elever verkar i. Nästa utmaning var en kortfilm i iMovie. Samma sak här, på kort tid, hinner du både att filma och skapa en film som visar ett samtal på engelska, ett boksamtal, ett experiment eller kanske ett värdegrundsdrama? Den som var snabb eller redan kunde hur man hanterade apparna: Bilder, Keynote, Drive och iMovie hade en uppgift i appen Garageband att ta sig an:
https://goo.gl/zzZHSM

Efter byte av lokal från Fäladsgården till Fäladsskolan och en god lunch fokuserade vi på att samordna att eleven gör i vårt gemensamma kunskapsuppföljningssystem - Unikum. Linda visade hur man lägger in filmer i Lärloggen, Andreas hur man knyter hela arbetsprocessen i LPP:n, Cristina hur man kan använda Lärloggen till regelbunden reflektion (t ex lärandereflektion, boklogg, värdegrundsreflektion) och Ann hur man kopplar ihop Google Classroom med Unikum. SVårt att komma ihåg alla Unikumtips? Mejla Linda.martensson, Andreas.hardelin, Cristina.nordman, ann.stjernqvist - @lund.se eller @faladsgardenlund.se (om ni vill dela en fil med em).
Inga kloka tankar utan sol, syre och fysisk aktivitet - dags för Walk´n talk!
I smågrupper diskuterades

Vilket kunskapskrav upplever du att dina elever har störst svårighet att utvecklas i?
Diskutera vad det beror på och vad du som lärare behöver bli bättre på för att de ska nå längre.


Dagen avslutade med ämnesdiskussioner 4-9. Grunden till diskussionerna var Timperleys modell:
En härlig dag som verkligen visade att tillsammans är vi framtiden!

lördag 26 september 2015

Allas lika rätt...

Det är så självklart när vi pratar om det, allas lika rätt oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder. Men ändå märker vi i samhället att det inte så himla självklart alltid…

De senaste sju skoldagarna har alla elever på hela skolan arbetat i olika projekt. Åk6 har haft vänskapstema, att bygga nya relationer i sin nya klasser, att lära känna varandra och att kunna samarbeta i olika situationer. Åk7 har arbetat med tonårsliv, att fundera på vad som händer både fysiskt och psykiskt med en i tonåren, att förstå hur kroppen fungerar, att skriva dikter i temat tonåren, att testa hur kroppen fungerar fysiskt i olika träningssammanhang och att diskutera kring idrott & hbtq. Åk8 har arbetat med sin föreställning Romeo och Julio, en berättelse om att våga följa sina drömmar oavsett om det handlar om kärleken eller om ett drömyrke.

Det har varit sju fantastiska dagar där eleverna har fått arbeta hårt, fundera kring hur de agerar och tänker i olika situationer och att de har fått testa att arbeta i nya konstellationer. I åk7 blandades alla klasser och elever i 4st nya grupper just för att de skulle öppna upp sin kompis krets och få en chans att träffa nya kompisar. I åk8 skapades grupperna utifrån vad du ville göra i föreställningen, om du ville vara i teatergruppen, orkestern, PR/dokumentation, scenografi, ljud/ljus, dansgruppen, street art eller fotogruppen.

Denna veckan avslutade på bästa sätt, Fäladsgårdens egna Color run. Ett lopp i glädjens tecken! Alla elever kunde under lunchen färg pimpa sig för att komma i rätt stämning. Under 1,5h var det full rulle med elever som gjorde egna pannband, målade regnbågsflaggan på sina kinder, målade sig med målarfärg, gjorde mantlar m.m. Elever och lärare avslutade sedan fredags eftermiddagen med att gå, jogga och springa 2,8km i strålande sol tillsammans.


onsdag 9 september 2015

Final report writing in Ankara - Comenius project

Nu börjar vårt senaste comeniusprojekt att närma sig slutdatum och "The final report" ska vara inlämnad senast 30 september. De som vet bara lite om EU vet också att de älskar ord och omfattande rapporter, så också denna. Vi i projektet (Sudstadtschule i Hanover, Santa Maria del Pilar i Zaragoza, Fäladsgården i Lund och Sabahattin Zaim Anadolu Ögretmen Lisesi i Ankara) valde att träffas i Ankara för att gemensamt hjälpas åt att skriva den gemensamma delen under tre dagar.

Naturligtvis lärde vi känna även Sabahattin Zaim Anadolu Ögretmen Lisesi, deras skola. Skolan är en av Turkiets mest framstående skolor och fungerar som övningsskola till landets främsta lärarstudenter. Alla klassrum är utrustade med smartboards och alla elever disponerar en läsplatta. Eleverna hade inte börjat sin hösttermin än, men det hade lärarna. De arbetade på med seminarier, planering och kompetensutveckling i läroplanen. 

Det är alltid enormt nyttigt att besöka vänskolor runt om i världen och definitivt vidgas ens egna vyer både som lärare och medmänniska. Intressant var det t ex att diskutera de turkiska kollegornas senaste lagändring: alla skolor i Turkiet måste nu ha ett bönerum. 

Huvudingången till skolan.

Även här klottras det på bänkarna ;-)

Ett vanligt klassrum

Biblioteket, turkiska kollegan Aisha förklarar för Marie

Andreas är konfunderad över att mittemot rektorns skrivbord sitter bilder från övervakningskamerorna

Tepaus hos rektor

Biträdande rektor på sitt kontor

Utsikt från ett av klassrummen

Cissi provar att vara musiklärare

Marie specialstuderar NO-salen

På väg in i idrottshallen

Idrottshallen


Varje morgon börjar med att eleverna radar upp sig, klass för klass, vid sitt streck. Mentor inspekterar sin klass att de är propra och rätt klädda (uniform). Rektor hälsar alla välkomna från terrassen.

/Viveca, koordinator i Solving problems for an active Europe

tisdag 8 september 2015

Och...där kändes det som startskottet gick!

Känner mig överväldigad och nästan euforisk efter en vanlig tisdagsarbetsdag, eftersom dagen har förlagts i Ringe, utanför Odense i Danmark. Jag har varit på besök för att se den skola där min klass har sin vänklass; 8IT, alltså skolans åtta med den internationella GoGlobalprofilen som är en av skolans tre inriktningar (de övriga är idrott och naturvetenskap).

Det är något mycket speciellt med att komma till en helt ny plats, i ett nytt sammanhang, och känna sig precis som hemma. De fem danska lärarna som håller i den internationella profilen var entusiastiska, vänliga, fyllda med idéer och energi och mycket mycket inspirerande. Jag kände mig både varmt välkomnad, och samtidigt som en i gänget som tänkte till kring våra elever. Också de tre ITklasserna som jag träffade, var härliga och positiva bekantskaper, och jag blir nästan avundsjuk på alla de elever i årskurs sju som snart ska få kontakt med de som är i deras ålder. Tanken är nämligen, som en del i kontakten med skolan, att alla elever i årskurs sju ska få en kontakt på Nordagerskolan som de kan ha kontakt med under hela sin skoltid. Den här kontakten ska vara en kompis, någon man har nytta av när man läser främmande språk, någon man kan skriva till på svenska, danska och engelska, och som kan bidra med olika synvinklar i våra projekt, bara för att ta några exempel.

Den stora anledningen att jag åkte till Ringe var ändå för att vi gemensamt skulle ägna delar av dagen till att söka pengar via Nordplus för att kunna träffas lite längre och planera och söka utbyten för våra elever. Det kändes som om vi kom långt i vår ansökan och våra gemensamma tankar under dagen.

Väl där var det naturligtvis otänkbart att inte också få tillbringa lite tid med den klass som vi har haft kontakt med under våren. Vi Skypade via en av deras många Smartboards (en i varje sal) och det var alldeles härligt skämmigt, pirrigt och roligt, både för oss lärare och för eleverna. Gulligast var kanske insikten om att Imse Vimse finns på båda språken och att rörelserna till sången är till förvillelse lika på båda sidor av Sundet. Det var speciellt att vara lärare och långt ifrån dem jag brukar undervisa och se dem ur en annan synvinkel.

Nu åker jag hem full av tankar och förhoppningar, och känner mycket starkt att till den här fantastiska miljön vill jag återvända, helst med ett rejält sällskap nästa gång. På gensyn!

onsdag 2 september 2015

Elever skriver recensioner för Barnens bokklubb!

I senvåras anmälde jag mitt intresse till Barnens bokklubb att jag som svensklärare ville låta mina elever få bli recensenter åt dem. Barnens bokklubb blev glada då de inte så ofta har kvar läsare i våra elevers ålder som medlemmar i bokklubben.

Nu har jag fått mitt första manus (ett riktigt spännande!) till en bok som inte kommit ut i bokhandeln än, inte ens omslaget finns färdigt. Några av mina elever kommer få läsa det, under löfte att inte sprida det vidare, om tre veckor ska de skicka in var sin kort recension, eller om de samsas om att skriva en gemensam.

Recensionerna kommer antingen tryckas i Barnens Bokklubbs medlemstidning, eller publiceras på deras hemsida.

Gissa om vi är spända!