torsdag 28 april 2011

Tredje skolledartillfället 27-28/4Nya dagar att helhjärtat ägna åt skolutveckling, härligt! Först ut är en uppfräschning av rektors uppdrag enligt Lgr 11 och av rektors 36 uppdrag (krav!) valdes två ut som de mest centrala, rektor ska se till lärandeoragnisationer främjar:
  • elevinflytande
  • ämnesövergripande lärande
Gruppdiskussion följde med rektorer från flera olika kommuner. Tydligt att många ser samma utmaning som vi, dvs att elevinflytande handlar om elevernas förståelse av sitt eget lärande, men hur får vi dem att tycka det är meningsfullt? Att det är detta elevinflytande handlar om i skolan. Kepsar och inredning är sekundärt. Ämnesövergripande lärande - flera skolor har samma idéer som vi - ämnesperioder och projektperioder, intressant! Att många skolor tolkar nya kursplanernas skrivningar på samma sätt, måste ju innebära att vi är på rätt spår i våra tankar. Vi har även fått stöd i vårt tänk hur vi praktiskt ska gå till väga för att organisera upp alla sexton ämnes centrala innehåll till olika projektområden. Två skolor har gjort som vi önskar och vi lyssnar och lär. Våra datakontakter är också vidtalade (fint Kenneth, för snabb support och löfte om stöd!) Det blir nog en av augustidagarnas innehåll, spännande!

Nästa läsår innebär nyfikenhet, fjärilar i magen och spännande utmaningar!

Eftermiddagen ägnades åt rollspel där en rättegång utspelades utifrån anklagelsen:

Dagens skola anklagar den omdefinierade skolan för att förhindra elever att vara väl rustade för framtiden. Eleverna får ta alldeles för stort ansvar för sitt eget lärande. De får inte det stöd de behöver. Eleverna saknar dessutom grundläggande kunskaper i:
  •      matematik
  •      svenska språket
  •      engelska
Förberedelsen av rollspelet gav goda diskussioner om vad den omdefinierade skolan egentligen är för något. Har inte vi på Fäladsgården arbetat utifrån detta synsätt ett bra tag nu? Troligen. Men, organisationen runt i kring de duktiga eleverna och lärarna har inte hängt med. Nu är det vår tur (tillsammans med er!) att se till även denna stöttar ett lärande som främjar de framtidskompetenser som våra ungdomar har rätt till. 

Rollspelet utspelade sig i en rättssal där vi var tilldelade olika roller. Hela rollspelet bevakades av media (även det roller, givetvis) och en kul möjlighet på Internet användes för detta uppdrag: http://todaysmeet.com/bristskolan. Länken är bara öppen närmaste veckan men verktyget http://todaysmeet.com är gratis och kanske något att prova på klassråd, elevråd, ap-träffar eller andra möten där man vill ha korta inlägg från flera personer.

Alltid spännande att ikläda sig andra roller och träna sig i att hitta rätt argument och frågor i trängda situationer och som brukligt fick vi möjligheten att bekanta oss med ett nytt digitalt verktyg. Bra pedagogik helt enkelt!

Men hur duktiga är vi med våra datorer? Hur långt har vi kommit i vår datakompetens, egentligen? Med hjälp av Puenteduras lärandemodell får man snabbt sig en tankeställare och även en bedömningsmodell som vi tror kan fungera bra i samtal och respons med våra 1-1-elever:


Nivå 1 - Ersättning (Tekniken fungerar som direkt ersättning för andra verktyg, utan funktionell förbättring)

Nivå 2 - Förbättring (Tekniken fungerar som direkt ersättning för andra verktyg, med funktionell förbättring)

Nivå 3 - Förändring: (Tekniken ger möjlighet till stora förändringar i arbetssättet)

Nivå 4 - Omdefiniering: (Tekniken gör det möjligt att skapa nya arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga)

För visst ska både vi och våra elever allihop vara på nivå 4 om ett tag?
Prova gärna själv och se var du själv är i ditt arbete. Behöver du ta dig upp en nivå? Behöver du få en djupare (modigare?) digital kompetens?

Hur får ordning på vårt eget digitala komptensbehov? Med hjälp av idén - Personal Learning Environment, läs vidare på http://Edtechpost.wikispaces.com/PLE+diagrams#hopkins
visa s olika sätt att bygga egna mindmaps utifrån behovet av lärande i digitala medier och kompetenser. En sådan kan t ex se ut så här:
och:Det är bara att göra sin egen mindmap och ut och testa i molnet! Bästa stödet finns nog hos våra ungdomar! och i lite modigt trial and error ;-)

Sist ut var en uppmaning till oss alla att skaffa sig Facebook- och Twitterkonto. Inte för att meddela var senaste middagen intogs utan för att följa alla intressanta skolflöden som presenteras via dessa social medier. Från Lund skrivs t ex flöden från Matematikutvecklarna, Olles Strömbeck, Hannes Bengtsson och vår egen Fäladsgården, säkert många fler, men alla dessa lägger ut digitala skoltips hela tiden. Kanske blir du nästa tråd vi tipsar kollegorna om? Tips: välj ett alias så behöver du inte visa ditt eget namn om du inte har lust till det. Både Facebook och Twitter tillåter att man har flera konto så ett professionellt är säkert att föredra för många om man känner olust i att blanda arbete med fritid men det får var och en bestämma själva! Var aktiv med Gilla och Follow-knappen!


torsdag 14 april 2011

Tänk vidare, inte om

Varför heter det Tänk om och inte Tänk vidare? När jag och Marianne lyssnade på en av föreläsningarna så slog det mig att mycket av det han sa byggde på att driva med mycket vi gjort tidigare. Skrapar man lite på ytan eller plockar bitar ur ett sammanhang så kan allt verka tokigt. Har inte mycket av det vi gjort tidigare varit bra så skulle vi inte varit där vi är idag.


Jag tror att många elever idag kan andra saker idag än tidigare, men de har knappast mer djup i sina ämneskunskaper. Är detta bra?


Jag skulle vilja se en vision med 1-1 dator, men även 1-1, elev - lärare, för elever som behöver stöd av olika slag för att förstå 
texter och tolka samband. Vi känner till behovet. Varför går vi inte vidare och skapar möjligheten?
/Per

onsdag 13 april 2011

Vi blickar framåt...

Visst, det var trevligt i Göteborg men det roligaste ska ändå bli att jobba på hemmaplan. Här är de idéer vi fick när vi satte oss ner och diskuterade framtiden.

Våra omtänkta tankar

/Åsa, Andreas, Gert, Lotta, Kajsa & Ingrid

Länksamling

Hello everybody!

Hemma efter utbildningsdag nr 3. Den här dagen var det Garageband som stod på menyn. Jag har samlat ihop ngr hemsidor och program som kan vara en hjälp för oss när vi djupdyker ner i 1-till-1-träsket.

Om man känner sig ambitiös kan man välja att läsa alla mina anteckningar från dagarna i Göteborg.

Ingrids länksamling

Ingrids anteckningar

måndag 11 april 2011

Funderingar måndag

Tänk Om Dag 1
För vems skull är vi i skolan? Barnens!
Lotsa o leda unga människor – den viktigaste uppgiften i fredstid!
Dagen startade med att vi fick känna. Alla fick dela med sig tre saker som vi kände inför 1-1-lösningen.
Jag kände: Autentiskt,  I realtid, Tillförlitligt.
Många säger nytänkande, nytändning, spännande, förhoppningsfull, problemlösning, utmanande, kul, kreativitet, från it-teknik till it-pedagogik, uppstart.  Jag tänker att IT är ramen runt innehållet, det är vanskligt att ge ramen för stor betydelse. Det är fortfarande vi som trycker på knappen. När den transatlantiska telegraflinjen kom trodde man på allvar att det aldrig mer skulle bli krig nu när man kunde kommunicera med varandra.
I Tänk Om talas om bildning. Intressant tycker jag. Bildning har fram till nu för mig varit synonymt med folkbildning. Skolan närmar sig folbildningen och vill ha autenticitet, realtid, caselösningar, problembaserat lärande. Det finns hopp! Oscar Olsson startade den första studiecirkeln i Lund i början av 1900-talet, kan vi säga att cirkeln sluter sig 110 år senare... 

Vad kommer eleverna att behöva/vad behöver de för kompetens? Detta tyckte min grupp:
Språk!
Kunna uttrycka sig i tal, skrift bild
Läs- o bildförståelse
Källkritik
Social kompetens
Kunskap om världen
Avslappning, fokusera på en sak
Kunna göra sina egna val
Självkänsla

Men vad ska biblioteket ha för uppgift sen när alla lärarna har lärt sig hantera Landguiden och Ne.se? (Mediearkivet och Artikelsök är väl för mycket att hoppas på ;-) Hur ska bibblan kunna berättiga sin existens när alla fakta är ett knapptryck iväg? Jag tror att det är viktigt att vi fokuserar på väsentligheterna. Att i samverkan med pedagogerna utgöra ett stöd för eleverna i deras lärandeprocesser. Hantera det kollektiva minnet, i vilken form det nu uppenbarar sig och vara en mötesplats för tankar och idéer. Mer schackspelande på rasterna och fler läsgrupper i sexan och sjuan. Om det nu stämmer att läsförmågan gått ned i samma takt som datoranvändandet ökat krävs det krafttag. Lärarnas nyheter Utan språk ingen makt! Mer skönlitteratur och fler samtal över en kanna te.

Osorterade tankar. Nu kallar kudden.

Dag 1 för annorlunda tänkande

Det har inte blivit så mycket annorlunda tänk för oss för vi kände oss redan ganska hemma. Vi på Fäladsgården ligger redan långt fram så under dagen är det vi som har stått för nytänkande. Många här har uttryckt en stor oro inför 1 till 1 men det är inget som vi känner. Däremot vet vi att det finns oro bland våra kollegor och det är det vi hoppas få fokusera på under morgondagen. Vi vill dock ha med alla på Fäladsgården i båten! Det hoppas vi få jobba med under morgondagen.

/Åsa & Ingrid

Funderingar söndag

Efter att ha läst Tänk Om manifestet funderar jag över bibliotekets roll i detta. Vad är ett bibliotek frågar jag mig. Ordets betydelse är rum för böcker. En definition av bibliotek som jag gillar är: Minne, makt och möte. Visst låter det fint? Om vi tänker om detta i skoltermer: Rummets betydelse har minskat, eller rättare sagt, rummet har vidgats. Boksamlingen har expanderat, vårt kollektiva minne, där kan vi nu räkna in databaser och alla resurser som finns på nätet är inte bundet av någon fysisk plats. Bibblan är inte längre ett rum med hyllor. Hur ska skolbiblioteksverksamheten fungera för att på bästa sättet vara med i arbetet för elevernas måluppfyllelse? Eller för att tala Reggio: Man vet vad ett bibliotek är, men inte vad det kan bli!