onsdag 30 november 2011

Projektperiod

Fäladsgårdens första projektperiod är snart avslutad och nästa ämnesperiod tar vid. På torsdag reflekterar vi över innehåll och lärande och godbitar plockas ut till portfolios och Wall of Fame.

Vilken kreativitet vi sett under veckan! En underbar känsla att gå runt i skolan och se alla hörn och utrymmen sjuda av liv! Så många arbetar tillsammans! Samarbetet blir betydelsefullt när det gäller att tillsammans film BBC-intervjun av Billy Elliot, göra levnadsbroschyr till tonåringar, skriva modereportage i ett historiskt perspektiv till webtidningen, skapa informationsfilmer för drömgymnasiet och förebereda debatten om manligt och kvinnligt eller visa på film hur man agerar vän i ny klass.

Alla hjälper alla, och även om det givetvis varit många osäkerhetsfaktorer och ibland en hittad minneskortsläsare som räddat en förmiddag överväger glädjen definitivt oron denna testperiod. Det räcker att gå runt i korridorerna och höra en nia fråga en sexa: kan du hålla datorn så vi kan filma? Eller: fick ni till green screen till Londonmiljön? Pensionären som beundrar broschyrerna i biblioteket och den engagerade debatten (som egentigen inte skulle starta förrän en timme senare i klassrummet) i matsalen om vad killar kan och vad tjejer kan. Uppdragen har engagerat! Hela skolan!

Intelligenta och lärande frågor har ställts hela tiden av kunniga lärare så uppdragens lösningar lyfts till höjder få anade var möjligt! Lärande dokumentation har stöttat överlämningar mellan lärare-lärare, elev-elev och lärare-elev. Det är så proffsigt! Av alla! Önskar att Skolverket och Björklund med kollegor får uppleva liknande stunder. Här skapas medvetna och kreativa samhällsmedborgare! Av proffsig personal!

Allt efter behov har små instruktioner skapats och den digitala kompetensen ökar stadigt, hos alla. Några av alla exempel på stöd till varandra:

Publicerbar film

Intro till Pages

Pages - bakgrund

Pages - text

Pages - Bilder

Givetvis har inte datorn varit med hela tiden ;-) Robinson har utspelats i hallen, romaner har lästs, Fair Play har spelats och sköldar har målats. Viktigt och nödvändigt så alla sinnen får sitt!

Nyfiken på axplock av Lpp, bedömning och elevutvärdering/lärarutvärdering?

Ett rejält kliv framåt mot 21st Century skills, definitivt! Blir spännande att se hur det avspeglar sig även under ämnesperioden.

torsdag 24 november 2011

Några tips för en digitaliserad pedagogik

Kort workshop med Patricia Diaz gav oss några fler verktyg att använda 1-till-1. Väl beprövade av Patricia Diaz som visade användbarheten för hela lärprocessen från inspiration och lektionsarbete till bedömning och utvärdering.

Bitly.com

Förkortar långa webadresser. T.ex. slipper jag skriva upp följande till eleverna
https://sites.google.com/a/faladsgardenlund.se/www/home

Om jag istället går till bit.ly kan jag stoppa in den långa adressen där och den ger mig en kortare:
http://bit.ly/tShHHQ

Todaysmeet.com

Chattrum som jag slipper ha ett konto för att logga in till. Enkelt att använda för eleverna. Läraren kan sedan skriva ut ett protokoll över diskussionen. Bra för elever som inte är aktiva muntligt i en diskussion.

Google Docs

Bra för att kunna dela dokument i molnet.

Voki.com

Lite kul program för att skapa en animerad figur som man sedan kan bestämma vad hon ska säga. Ett alternativ för elever som inte vill synas på bild men som fått i uppgift att spela in sig själva när de redogör för något.

Google Sites

Enkelt sätt att bygga upp en hemsida eller wiki. Perfekt för att publicera elevernas arbete så att de kan visa upp sina arbeten oavsett om det är faktauppsatser eller undersökningar.

Twitter

För att följa andra lärare som samlar goda erfarenheter av en-till-en.

Facebook

Dias hade inte sina elever som facebook-kompisar men de hade skapat grupper för varje klass som hon var med i och på det sättet kan hon kontakta eleverna via gruppen utan att vara kompis med dem.

fredag 11 november 2011

Joining words for an active Europe

Förberedd inför framtiden; det är så mycket! Och gäller nog både våra elever och oss själva. En del är EU:s åtta nyckelkompetenser, en annan att verkligen kunna använda dem i Europa tillsammans med europeiska kamrater (kommande och nutida arbetskamrater).

Comenius – EU:s program för livslångt lärande ger oss möjlighet att utveckla dessa kompetenser och med hjälp av deras stöd har vi under denna vecka genomfört ett Preparatory meeting i London på Harris Academy, South Norwood. På mötet var lärare från London (Cristina och Rafaela), Zaragoza (Eva och Carlos), Ankara (Mine), Rumänien (Liliana) samt Thomas och Viveca från Lund. Syftet med mötet var att enas om projektinnehåll och att göra ett underlag för den officiella projektansökan.

Mötet var intressant på många sätt och under första dagen blev vi av olika anledningar tvungna till att klargöra vår barnsyn, kunskapssyn samt pedagogisk etik. Extra spännande då vi på Fäladsgården är utsedda till koordinatorskola och är de som har ansvar för att hålla ihop projektet. Strategiskt spel på hög nivå ;-)

Efter tuffa diskussioner och några tuffa beslut som gav de ramar och den grundinställning vi hela tiden önskat för projektet, kunde det konkreta arbetet sätta fart. Under dessa dagar har vi verkligen insett vad ”livslångt lärande” innebär: även vi har lärt oss massor om olika länders sätt att arbeta, och allt på engelska.

Projektet är planerat till två år (2012-2014) och ska heta: Joining words for an active Europe.

Med hjälp av kommunikation mellan varandra ska elever i de olika skolorna och på de fyra mötena tillsammans lösa olika problemmed kommunikation och framtidsteknik som röd tråd. Kompetenser som framför allt kommer att behövas och utvecklas vidare under projektet är:
  • Kommunikation (in english)
  • Kreativitet
  • Nytänkande (Innovation)
  • Ledarskap (Leadership)
  • Samarbete
Projektinnehåll:
  • Möte 1 (hösten -12) i Zaragoza, tema Litearacy
Uppdrag att presentera på mötet: gör en film som presenterar din skola och din hemstad!
Uppdrag att lösa under mötet: Genomför en europeisk debatt utifrån etiska ställningstagande.
  • Möte 2 (våren -13) i Ankara, tema Music
Uppdrag att presentera på mötet: Spela in en ”MTV-video” av en europeisk poplåt. (Alla länder kommer att spela in samma sång för att se olika tolkningar.)
Uppdrag att lösa under mötet: Gör en Livespelning av 1-2 självvalda låtar på en konsert med publik!
  • Möte 3 (hösten -13) i London, tema Innovations
Uppdrag att presentera på mötet: Gör en reklambild för en nyskapad choklad.
Uppdrag att lösa under mötet: Skapa en ny choklad! Ledord: Food and Tehnology, Healthy living. Här ska det skapas på riktigt! Både kemi och Hkk är fokus.
  • Möte 4 (våren -14) i Lund, tema Mathematics och Grand Finale!
Uppdrag att presentera på mötet: Vad är en innovation för dig? (valfritt presentationssätt) Design och nytänkande ledord.
Uppdrag att lösa under mötet: Bevisa ett matematiskt problem genom att visualisera och muntligt förklara problemet på en film. 
Mötet avslutas med en summering av vad som behövs för att var en framgångsrik europeisk medborgare.

Kan man detta, är man väl en kompetent medborgare enligt 21st Century skills? Naturligtvis!