fredag 11 november 2011

Joining words for an active Europe

Förberedd inför framtiden; det är så mycket! Och gäller nog både våra elever och oss själva. En del är EU:s åtta nyckelkompetenser, en annan att verkligen kunna använda dem i Europa tillsammans med europeiska kamrater (kommande och nutida arbetskamrater).

Comenius – EU:s program för livslångt lärande ger oss möjlighet att utveckla dessa kompetenser och med hjälp av deras stöd har vi under denna vecka genomfört ett Preparatory meeting i London på Harris Academy, South Norwood. På mötet var lärare från London (Cristina och Rafaela), Zaragoza (Eva och Carlos), Ankara (Mine), Rumänien (Liliana) samt Thomas och Viveca från Lund. Syftet med mötet var att enas om projektinnehåll och att göra ett underlag för den officiella projektansökan.

Mötet var intressant på många sätt och under första dagen blev vi av olika anledningar tvungna till att klargöra vår barnsyn, kunskapssyn samt pedagogisk etik. Extra spännande då vi på Fäladsgården är utsedda till koordinatorskola och är de som har ansvar för att hålla ihop projektet. Strategiskt spel på hög nivå ;-)

Efter tuffa diskussioner och några tuffa beslut som gav de ramar och den grundinställning vi hela tiden önskat för projektet, kunde det konkreta arbetet sätta fart. Under dessa dagar har vi verkligen insett vad ”livslångt lärande” innebär: även vi har lärt oss massor om olika länders sätt att arbeta, och allt på engelska.

Projektet är planerat till två år (2012-2014) och ska heta: Joining words for an active Europe.

Med hjälp av kommunikation mellan varandra ska elever i de olika skolorna och på de fyra mötena tillsammans lösa olika problemmed kommunikation och framtidsteknik som röd tråd. Kompetenser som framför allt kommer att behövas och utvecklas vidare under projektet är:
 • Kommunikation (in english)
 • Kreativitet
 • Nytänkande (Innovation)
 • Ledarskap (Leadership)
 • Samarbete
Projektinnehåll:
 • Möte 1 (hösten -12) i Zaragoza, tema Litearacy
Uppdrag att presentera på mötet: gör en film som presenterar din skola och din hemstad!
Uppdrag att lösa under mötet: Genomför en europeisk debatt utifrån etiska ställningstagande.
 • Möte 2 (våren -13) i Ankara, tema Music
Uppdrag att presentera på mötet: Spela in en ”MTV-video” av en europeisk poplåt. (Alla länder kommer att spela in samma sång för att se olika tolkningar.)
Uppdrag att lösa under mötet: Gör en Livespelning av 1-2 självvalda låtar på en konsert med publik!
 • Möte 3 (hösten -13) i London, tema Innovations
Uppdrag att presentera på mötet: Gör en reklambild för en nyskapad choklad.
Uppdrag att lösa under mötet: Skapa en ny choklad! Ledord: Food and Tehnology, Healthy living. Här ska det skapas på riktigt! Både kemi och Hkk är fokus.
 • Möte 4 (våren -14) i Lund, tema Mathematics och Grand Finale!
Uppdrag att presentera på mötet: Vad är en innovation för dig? (valfritt presentationssätt) Design och nytänkande ledord.
Uppdrag att lösa under mötet: Bevisa ett matematiskt problem genom att visualisera och muntligt förklara problemet på en film. 
Mötet avslutas med en summering av vad som behövs för att var en framgångsrik europeisk medborgare.

Kan man detta, är man väl en kompetent medborgare enligt 21st Century skills? Naturligtvis!

1 kommentar:

 1. Riktigt spännande. Alla fyra projektuppgifterna verka vara utmanande, men samtidigt mycket lärorika för våra elever. Kul att ni kopplar skolan till hur samhället ser ut idag. Ska bli spännande att följa projektet både här hemifrån och kanske på plats ;-)

  SvaraRadera