fredag 28 september 2012

LLL konferensen 2012

-->
Här kommer ett hopplock av snabba tankar och intryck från mig som varit iväg på LLL.

Palle Lundberg Stadsdirektör i Helsingborg Utsågs till Årets chef 2009För att han på ett framgångsrikt sätt lyft den kommunala verksamheten och förändrat bilden av Botkyrka. Palle Lundberg sätter upp tydliga mål och får genom sitt engagerade och energiska ledarskap med sig medarbetarna på vägen”. Bl a pratade han om att tänja gränser och att våga.
Rolf Ekman, professor emeritus i neurokemi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, pratade om ”Hjärnan vill ha roligt"
”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa alla problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka” A. Einstein
Vad är det som är svårt med matte? … kan vi lösa det genetiskt? Kan faktiskt vara så!!
DNA påverkas av miljön – och tvärtom
Epigenetik är den del av genetiken som behandlar ärftliga men reversibla förändringar i genuttryck eller fenotyp som är oberoende av förändringar i DNA-sekvensen. Prefixet epi kommer av grekiskans επί vilket betyder på, och syftar till att förändringarna sker utanför själva DNA-sekvensen. I multicellulära organismer utvecklas flera olika celltyper som ger upphov till olika vävnader och organ. Denna differentiering till olika celltyper sker genom att gener stängs av eller sätts på. När en differentierad cell sedan delar sig, bibehålls genuttrycket i dottercellerna, så kallad epigenetisk nedärvning. Epigenetiska mekanismer påverkas av faktorer såsom ålder, kemikalier, droger och diet.
Trevor Dolan, forskare på SU, pratar om vad som i hans ögon är de fyra viktigaste delarna som kännetecknar framgångsrik skolutveckling:
·      Rektors ledarskap
·      Höga förväntningar
·      Lärarsamverkan
·      …åsså formativ bedömning

Pratar om att forskare idag har visat att höger-vänster hjärnhalvan ÄR EN MYT!!!
Fler myter som han avslöjade:
·      vi använder bara 10% av vår hjärnkapacitet.
·      Inlärningsstilar är också en myt.

Dolan var mycket kritisk till svensk skolforskning beroende på att svenska skolforskare inte är intresserad av samarbete med hjärnforskare

Ignaz Semmelweis: Semmelweis reflex= en reflexmässig avvisande av ny kunskap som inte passar in i våra accepterande normer, tron eller paradigmen.
”2,8 miljardersatsningen på matematik är fullkomligt bortkastad, det vågar jag sätta en årslön på!!!”
Aktivera varje elev under en lektion
Han avslutade sin framställan med hur vi skulle få en bättre skola
·      Skapa en miljö som gagnar risktagande. Det är aldrig fel att svara fel
·      Använd och uppmuntra misstag. Låt eleverna själva lösa problem.
·      Kontinuerlig feedback till eleverna och lärare.
·      Flexibilitet och mångfald vid val av undervisningsmetoder
·      Informera elever om hjärnhälsa (mat, sömn, motion, utmana hjärnan)
·      Informera elever om hjärnans plasticitet och hur de kan själva kan påverka  sin kognitiv och intellektuell utveckling.
·      Höga förväntningar. Läraren gör skillnad.
·      Samverkan inom kollegiet som fokuserar på utveckling av effektiva undervisningsmetoder.

Tomas Kroksmark pratade om ”Skola på vetenskaplig grund” (modellskolan), ”Det strechande lärandet” och ” Den sofistikerade instruktionen"
Modellskolan är namnet på ett skol- och kompetensutvecklingsprojekt som utgår från begreppen:
- En skola på vetenskaplig grund
- Forskande lärare
- Full måluppfyllelse
- Kollektiv kompetensutveckling
Det strechande lärandet som innehåller
·      Digitaliseringen
·      Googleiseringen
·      Globaliseringen
·      Didaktiska nätresurser
·      Didaktiska nätverk
·      Didaktiska moln
Skolans sjunde paradigm:
Skolan som möjliggörare
Sedan pratade han om Den sofistikerade instruktionen dvs datorspelens pedagogik. Varför är de så framgångsrika och hur kan vi använda strukturen i uppbyggnaden av spelen för att öka elevernas måluppfyllelse i skolan. Hur är de uppbyggda?
Resultat av hans forskning:
·      Episk pedagogik (vad gjorde egentligen Euklides; Newton frågade forskarna vem slänger äpplena i trädgården och det kunde ju inte forskarna där svara på)
·      Tävlingsmomentet
·      Känslan av att vara smart
·      Den sofistikerade instruktionen (de får instruktionerna utan att de vet det)
·      Intentional optimism (en pedagogisk variant där förmågan att avgränsa
innehållsliga fokus kombineras med att hela lärandesituationen genomsyras
av tanken att allt är möjligt att lära sig)
·      Anonymt teamarbete
Läs mer: Didaktisk Tidskrift, Vol 22, No. 2. 2012, s. 375-385
De två dagarna avslutades av Elisabet Nihlfors, Vetenskapsrådet ”Hur står jag bäst rustad, som ledare för en pedagogisk verksamhet, inför de utmaningar som framtidens lärande kräver?!”
Hon menar att svaret är att genom att vara/skapa
·      Tydlig
·      Synlig
·      Delaktighet
·      Fest
·      (Kultur – Struktur – Ledarskap)
/Håkan

måndag 24 september 2012

Kollegialt lärande ger utmanande elevuppdrag!

Vilken dag - inspirationsdagen den 17 september blev!

Dagen blev en kombination av eftertanke, diskussion, inspiration, modellerande och kreativt skapande av utmanande elevuppgifter.

Lärspridarna startade med att presentera sitt förslag hur vi ska utnyttja det faktum att flera hundra nationella prov ska bedömas till att ge eleverna möjlighet att arbeta med utmanande uppdrag som går helt i linje med vår egen vision och läroplanens entreprenöriella fokus. Vårterminen delas helt enkelt in ett antal kortprojektperioder. En grupp lärare arbetar med Np, resterande del jobbar projektbaserat med eleverna.

Kort brainstorming där all personal (både pedagoger och övrig personal) var med och reflektade över hur dagens omdefinierade skola påverkar deras vardag startade dagen och var i full gång när Henrik Wideaus och Emma Rosen gjorde entré i skolans aula. Små bikupor slog i Lgr11, diskuterade skola i alla utrymmen, hittade beröringspunkter mellan ämnens centrala innehåll och började skapandet av utmanande elevuppdrag.

Snart vändes fokus framåt och Henrik startade sina tankeväckare. Vilka digitala värderingar har vi? Vad är egentligen kollegialt lärande? Vad är vitsen med formativt lärande? Ser vi vad vi tror att vi ser? Eller missar vi några gorillor? Högt och lågt, utmaningar och bekräftelse, allt beroende på var i vår pedagogiska resa vi är. En pedagogisk resa där digitala verktyg är nödvändiga men inte målet. En resa som styrs av kompetenta lärare som förstår att vara formativa, kreativa och så modiga de vågar att verkligen låta eleverna ta plats i sitt eget lärande. Att ha reellt inflytande. Snart konstaterade vi (vilket vi i och för sig även gjort tidigare) att nå de nya skolmålen utan en hög digital kompetens är omöjligt! Vi behöver vår google apps, vår Skype, våra bloggar m m, det GÅR inte annars. 

Henrik pratade mycket klokt men det jag tar med mig allra mest är bilden av puppan och larven med reflektionen: vem ser att en puppa eller en larv ska bli en vacker fjäril? Så tror jag vi ska tänka i vårt formativa förhållningssätt! Puppan finns både bland kollegor och elever!


Stödfrågor till utmanande elevuppgifter. 

Emma landade i skolan och lärarens konkreta vardag och gav oss många exempel på ämnesöverskridande projekt där digitala verktyg varit förrutsättningen för att få med eleverna i entusiasmen. Som en av lärspridarna sa: Emma visade på ett tydligt sätt hur vi ska tänka när vi skapar de utmanande uppdragen; de får inte bara bli ompaketerade elevuppgifter upphottade med i en film- eller podcastförpackning!

Efter lunch satte de verkliga arbetet igång! I smågrupper om 3-4 lärare hade vi uppgiften att skapa ett projekt som stämmer överens med projektperiodernas mål. Överallt användes Lgr11 som naturlig uppslagsbok och skam den som säger att läroplanen är en hyllvärmare! Det gäller inte på Fäladsgården! Grupperna var nyskapade för dagen och alla hjälptes vi åt med att förstå varandras centrala innehåll, vilka förmågor som ska utvecklas och metodiskt pedagogiskt formade vi elevuppdrag som kräver digital kompetens, utvecklar framtidens kompetenser men framförallt uppdrag som engagerar och berör eleverna. 
Översikt av kortprojekt med hjälp av googledocs


Det är underbart att gå runt i en skola där smågrupper av lärare bara är de proffsiga pedagoger som vi ska vara och som gemensamt hjälps åt att lyfta varandra framåt i förmågan att våga vara modig och arbeta med öppna, utmanande elevuppdrag. DET ÄR PROFFSIGT!
/Viveca


tisdag 18 september 2012

Inspirera Mera - Googletime och Unikum

Nytt för detta läsår är att vi lärspridare har återkommande pass med Inspirera Mera.
Vid första tillfället,  under dagarna innan terminsstart körde vi en Lärknytis med fem bord och fem teman:

  • Facebook i undervisningen
  • Film för lärande
  • Googledokument i matematikundervisningen
  • Googledokument i svenskundervisningen
  • Mentorsblogga i Unikum


Idag hade vi vårt andra tillfälle och vi körde två parallella workshops: möjligheter med LPP i Unikum och Googletime.

Jag och Carina höll i Googletime. Där körde vi visning av:


  • Exempel på Klassidor och hur man lägger in kalendrar, videor, dokument från dropbox, sidofält, horisontalfält och kommentarssida. Tips om att låta en elev i klassen skriva in veckans läxa.
  • Exempel på Ämnessidor 
  • Omarbetningshistorik i googledokument för att se vad eleverna skrivit och när.
  • Möjligheter med formulär för enkäter, läxförhör, gruppuppgifter och valblanketter.
Vad blir det på nästa Inspirera Mera? 
Kanske Publicera Mera med projektsiter och elevsiter. Kanske en Teachmeet Fäladen eller Lärknytis 2.