torsdag 29 augusti 2013

Det ska kännas meningsfullt att gå i skolan!

Idag har hela skolan haft reflektionsdag. Reflektion både av sitt eget ställningstagande i olika situationer (kopplade till vår Likabehandlingsplan) och sitt eget lärande inför de stundande utvecklingssamtalen.

Oron fanns i början av dagen eftersom lärmiljön var något decimerad de senaste dagarna eftersom Internet bara varit sporadiskt tillgängligt den senaste veckan. Dagen till ära fanns dock ett nytt trådlöst när att nyttja och tillgång till strömmande film via tråd i gästnätet löste lärmijön för denna viktiga reflektionsdag. Återigen konstateras att vilken enorm digital kompetens alla har på Fäladsgården. Snabbt och enkelt hade alla plockat bort och lagt till nytt wifi och löst "work-arounds" till de strömmande filmerna.

Jag önskar att någon fluga haft en filmkamera när sexorna spelade upp sina pjäser om hur vi måste vara mot varandra i olika besvärliga situationer. Så kloka och så modiga våra sexor är! Sjuorna fördjupade sig i nätetikett och och tvingades tänka efter vad som kan hända vid en lekfull Facerape eller ett impulsivt foto på Instagram.

Nyfiken? Titta på SVT:s 15-film Facerape.

Niorna pratade tolerans på olika nivåer. Får man älska vem som helst? Synen på homosexuella i Sverige och världen, nu och förr. Hur tolerant är du själv? Hur tolerant kommer Sverige att vara om 15 år? Inspiration var Levande historias film Kriminell kärlek.

Åttornas filmer om lika behandling av alla människor oavsett bakgrund, hudfärg och ursprung får vi vänta på eftersom de fick en återbudsplats till Lune, Tekniska högskolans naturvetarshow för tonåringar. Nu kommer NO:n gå som en dans resten av läsåret!
Återigen konstaterar vi att synen på varandra är fantastisk på Fäladsgården och både pedagogers och elevers reflektion kring vår gemensamma värdegrund är enormt kompetent.

När värdegrunden inte varit i fokus har de kommande utvecklingssamtalen förberetts och all lärandereflektion har dokumenterats i Unikum. Var och en har tänkt till i alla sina skolämnen, läst formativa råd, pratat om om varför betygen blev som de blev och hur man ska arbeta i höst för att utvecklas ännu längre.

Det var tur att It-avdelningen (Lunds kommunikationsavdelning) hittade en lösning på den bristande tillgång på Internet som näst intill lamslagit lärandemiljön den senaste veckan ;-) Nu är vi igång igen! Det blir meningsfullt när man förstår sitt lärande och värdegrundsfrågrona handlar om angelägna frågor.
/Viveca

måndag 26 augusti 2013

Google in Education - En nordisk användarträff kring Google Apps

En lärorik helg i Köpenhamn med fokus på Google apps och hur man kan använda sig av detta i undervisningen.
Träffen var på Örestads gymnasium som är en fantastisk skolbyggnad i nytänkande. Här har man 40 st klasser men bara 15 klassrum. Detta för att lärarna måste tänka om hur man kan organisera sin undervisning. Mycket av arbetet sker i grupper lite var stans i byggnaden.Det genomgående temat som nästa alla återkom till var att man genom att samarbeta i lärprocessen kunde uppnå mer lärande. Viktigt att skilja detta mot att eleverna gör ett arbete tillsammans där en elev gör vissa sidor och en annan elev några andra sidor som man sedan bara sätter ihop till ett arbete.

Varför man skall samarbeta.
  1. Ökar kunskaperna / förmågor
  2. Stoppar reptilhjärnan! Är man trygg i sin omgivning så fungerar inlärning. Är man stressad, orolig så hindrar det inlärning.
  3. Skapa möjligheter som man som ensam person inte kan uppnå
  4. Är man också trygg så vågar man sig in i en risktagande situation, komma ut ur komfort zonen!

Nytt - Bättre - Mer Är ett bra mantra!
När man sedan ser andra prestera så går det ju även för en själv att göra samma sak!

Här propagerade de mycket för att ha Google +  konto på så många som möjligt för där finns det möjlighet att ha ett samarbete och en gemensam plattform liknande Facebook  men nu med bara folk inom skolan t ex. Denna kanal vigd åt det pedagogiska arbetet. För att ha ett konto enligt Google så måste man vara minst 13 år och detta är de stenhårda på. De stänger ner hela Google + och man får en liten straffavgift. Något för oss tycker jag!

Lärare visade hur de använder Drive och Siter för att skapa portfolios med elevarbeten så att man kan se tillbaka och då verkligen se en utveckling. Ett tipps var även att spela in sina egna lektioner och titta på det som var lyckat och det man kan förändra. Över tid så utvecklas även lektionerna.

Det finns ett smart sätt att skapa korta urler för hemsidor och om man delar ut en sådan url så kan man få ut mycket information av detta. Hur många som klickat, vilken webläsare och typ av dator som används. Var inloggad på ditt Google konto och skriv i en ny flik adressen goo.gl så kommer du dit.

Hur man genom formulär kan samla in undersökningar och prov. sedan lite hur man kan arbeta vidare med den information man samlat in via t ex ett formulär.

Olika tredjeparts appar visades och vi fick möjlighet att testa några stycken. Ett sätt att organisera grupparbeten fick vi också vara med på. Varje gruppmedlem får en specifik uppgift och sedan när arbetet är klart så sprider man ut alla grupper i nya tvärgrupper så att man får visa detta till sina kamrater i mindre grupp och även ta del i de andra gruppernas arbeten.

Jag fick också göra min första Androidapp till telefonen och det var en enkel programmering som liknar Scratch för de som känner till detta.

Det alltid bra att träffa person som man skall ha en relation med så detta var riktigt bra. Jag fick t ex lära mig hur vi skall installera AppWriter som är en talsyntes kopplat till Google Chome och Google dokument. här kan man också få ordförslag när man skriver och det inte bara på Svenska utan på ett 20 tal olika språk. Något för språken?
Jag skickar ut länk mm separat.

Varje dag avslutades med en Demo Slam där en person har 2 minuter på sig att visa något. Jag visade upp skolans nya hemsida på knagglig Engelska och lite teknisk strul men efteråt så fick vi positiv respons på sidan. Det jag ville förmedla var att denna hemsida är dynamisk och att alla lärare är med och utvecklad den! Bra gjort!

fredag 23 augusti 2013

Wow, vilken skolstart!

Idag har vi haft välkomstkalas för alla elever och all personal. Vilken skola vi har förmånen att få vistas i!Under uppstartsdagarna har vi vuxna tilsammans sjösatt nästa nivå i vårt utvecklingsarbete: En skola för framtiden med hjälp av TPCK, SAMR och BFL. Samtalslgrupper har startats, Bfl-siter har skapatssamtalsledarna har utbildats och alla har nosat på Dylan Williams bok "Att följa lärande".Parallellt har Inspirera Mera-pass hållits där nyttan av våra digital verktyg lyfts fram och som en röd tråd har övergången från lärplattformen Its Learning till vår egenskapade site: Fäladsgården.se löpt.

Alla har hjälpts åt att skapa siter, tänka vilken information på klass/ämnessiten som eleverna behöver för att kunna utvecklas ännu mer i dela-verktyget Google Apps. Vi förstår inte hur vi arbetade tidigare utan delade dokument!!! Tänk bara så långt vi är i digital medvetenhet när alla säger: "dela den med mig" som den naturligaste sak i världen och mejl är inte alls inblandat!

Det är underbart att överhöra samtalen i personalrummet när personal säger till varandra: det är så skönt att äntligen förstå! Jag förstår verkligen hur siten ska skapas! Hur gör jag ..? Jag tänker använda QR-koder när eleverna ska arbeta med ... När vi bearbetar likabehandlingsplanen ska vi göra filmer, kan vi visa dem på föräldramötet? Alla hjälper alla! DET är kännetecken för en lärandeorganistaion.

I ämnesdiskussioner diskuterar kursplaneinnehåll hur naturligt som helst och viljan att tänka om, analysera och tänka nytt för att stödja elevernas lärande finns med hela tiden. Och ändå är det inom detta område vi ska bli ÄNNU vassare!

Nu har eleverna varit i skolan en vecka och allt känns bara så bra! Om övergången från Its till GAFE sa de naturligtvis bara: Ok. till. Vad annat var att vänta? De efterfrågar planeringar, de är medvetna om sitt lärande och de använder de digitala verktygen precis som de ska.

Fäladsgården har kommit långt! Det märks, så här i skolstarten på ett nytt läsår.

Det är kul att vara rektor på en så seriös skola som Fäladsgården!
/Viveca