söndag 5 februari 2012

Erfarenhetsutbyte - guld värt!

Att vara en bit in i omdefinieringen av skolan är kul och inspirerande men ibland frustrerande. Vad vi behövde var ett erfarenhetsutbyte med en skola som befinner sig på samma kunskapsdestination som vi!


Sagt och gjort, i fredags åkte Fäladsgården till Furulundskolan i Partille för att tillsammans komma ytterligare en bit framåt i tänkandet kring 1-1 och möjligheterna att utnyttja all teknik till att göra lärandet mer verklighetsnära och engagerande för både elever och lärare. För inramningen av eftermiddagen stod Frida Edman som processledare och med sig hade hon, Martin Fernström (trodde vi!) - och Sven Paulsson.


Bussresan ägnades åt You Bet, kortversion av Londonkonferensen. Första reflektionen gjordes till Anna:
Därefter jobbade vi vidare med:

Ewan Macintosh tankar om skolans uppdrag: Http://www.youtube.com/watch?v=JUnhyyw8_kY

Inspiration till att utveckla vår lärmiljö: http://www.youtube.com/watch?v=JUnhyyw8_kY

Troed Troedsson om svensk skola: http://www.youtube.com/watch?v=TIPg8LBDkYY&feature=related


Samt några filmer som speglade skolsnack och seminarieinnehåll i London.


TACK Åsa och Carina för de fantastiska värdinneinsatserna!!!


Framme i Furulundskolan blev det kort presentation av de båda skolorna vilket visade att vi haft 1-1 lika länge, båda har kulturprofil, båda har handbollstokiga ungar, båda har arbetat målmedvetet med att integrera implementeringen av Lgr11 med 1-1. Att vi arbetar med olika operativsystem (Windows och MacOS) visade bara att tekniken är underordnad pedagogiken ;-)


Frida entrade scenen och snabbt hade alla fått nya samtalspartners och filosofiska frågor kablades ut: 3 minuters snack (anteckna, vidgat skrivbegrepp!) vad ni säger, Bryt och Byt, ny diskussionsgrupp, ny fråga, nya ant

eckningar. Intensivt, effektivt, nyttigt! för snackande lärare, och framför allt bekräftande, självförtroendehöjande och reflektivt.


Hmmrrh! sa Frida. Betydde: lugna ner diskussionerna och lyssna på mig; leende! Hur många av er har Twitter? 3-4 händer upp. Jag har postat ett dokument på Twitter som ni behöver i nästa övning. Grupp 1 har ansvar för att samordna fråga 1, grupp 2 fråga 2 etc. Om 30 minuter ska det vara klart! Kaffe och fika finns i personalrummet ;-)


Dokumentet var ett google-docs som snart fylldes med kloka tankar och upprop som:

  • I den digitala kompetensen ingår nyfikenhet, det är inte att kunna specifika program och verktyg utan att kunna anpassa sig till ständigt nya sådana!
  • Digitala hjälpmedel är en stor tillgång för elever med inlärningssvårigheter.
  • Hela lärarkårens samlade kompetens behövs, alla har olika kompetenser.
  • Dubbelarbeta inte - koppla ihop det gamla och det nya. Tänk appen vs tidtabellen.
  • Kunskapsmassan är oändlig. Övningsmöjligheterna är oändliga. Vi närmar oss flipped classroom.
  • Språk- och begreppsförståelsen blir på riktigt. Eleverna märker att de verkligen behöver sitt språk.
  • Viktigt att våga misslyckas, att våga stå tillbaka när så behövs.
  • Formulera frågeställningar som tvingar eleverna att tänka till och göra kunskaperna till sina egna och nödvändiga att redovisa på nya sätt.
  • Vi ska lämna datorn som maskin och istället använda den som en “socialmaskin”!

  Ledord genom hela dokumentet är: Variation, individualisering, autenticitet, samarbete och fördjupning, vilket visar på kompetenta (inklusive digitalt!), läroplanskunniga kollegium! Vilket vi och för sig visste ;-)


  Tillbaks till klassrummet och nu Martin Fernström, guldäppelvinnare 2010 på scen: Digitala verktyg, testa och pröva! via Skype! (Tack SJ för att vintern än en gång satte stopp för transportmöjligheter). En eloge till Martin som lyckades trollbinda 55


  fredagsgströtta högstadielärare via en knackig Internetlinje och Skype-skärm, fantastiskt! Fast bara det, en Skype-föreläsning, blev en erfarenhet för många, häftigt att ha Martin på en skärm och hans Prezi på en annan - allt i ett vanligt klassrum i en helt vanlig skola. Möjligt för alla utan en krona i insats således! Budskapet: Gör skolans vardag transparant! gick hem och triggade lärarhjärnorna.


  Lite kul är att så här långt på dagen hade mer än hälften av lärarna startat Twitterkonto och startat det egna nätverkandet i Sveriges största personalrum!


  Avslutningen på dagen var Stefan Pålsson. Intressanta reflektioner bjöds ur forskningsvärlden som enbart kan sammanfattas på ett sätt: Lärarna är viktigare än någonsin! Men hur ser vi på oss själva?

  Besökare eller boende i det digitala samhället?


  Vårt uppdrag är att lyfta alla (inkl föräldrarna!) till en förståelse för att användandet av digitala verktyg och medier är ett måste. Digitala världen ÄR samhället. Helt plötsligt blev skolan och lärarna de som berättar om verkligheten! Cirkeln är sluten! Lärarna står för visdomen i samhället ;-) DET är väl en inspirerande och kittlande tanke att ha med sig i arbetet med den omdefinierade skolan!


  Tänk vad guldmöten kan ge!

  Att vi sen knutit massa kontakter, hittat autentiska mottagare till våra elevers arbeten, blivit inspirerade och fyllt på självförtroendekontot; det är bara bonus ;-)

  fredag 3 februari 2012

  Carina och Åsas tankar under Partille

  Tankar under bussresan

  Facebook: det kan vara ett bra värdegrundsarbete att på facebook lägga in kommentarer till eleverna i det mediet där de behöver vägledning.

  Mycket bra för att publicera saker inom gruppen.

  Finns mycket bra andra grupper att följa t.ex. Greenpeace China för att se vilka frågor som är intressanta där och jämföra med Greenpeace International, vad tar de upp. Vilka kommentarer lägger människor ut om artiklarna, vilka är personerna som kommenterar, var kommer de ifrån?

  Omdefinierat lärande

  Inte hamna i uppgift och bedömande, utan en process där det fortlöpande ska få feedback på de förmågor de ska utveckla och i slutet av terminen sker en bedömning av hur långt de har kommit.

  Fokus på att de ska få möjlighet att utveckla förmågorna som skolverket har bestämt. Inte fokus på hur jag ska bedöma det utan hur uppgifterna kan bli inspirerande och gör att eleverna utvecklas. De har fler än 10 ämnen samtidigt. Det är klart att vi måste vara inspirerande för att de ska orka. Enligt Hattie vet vi att det som utvecklar kunskaperna mest är formativa kommentarer så då ska vi fokusera på det och tänka över när de ska komma och hur de kan användas bäst. Så de inte kommer försent eller eleverna får chans att förstå och reflektera över vad de kommentarerna betyder. Inte vara rädda för muntliga kommentarer. 1-1 muntliga kommentarer (kan spelas in om de behöver bevaras).

  Ta det centrala innehållet och förmågorna och under planeringen av ett område se vilka förmågor ska de träna på nu och hur kommer de längre i sin utveckling av just den förmågan.

  Upplägg under en termin

  Kontinuerlig feedback på elevernas förmågor utifrån det arbete som sker under terminen.

  Omdöme: hur går det med förmågorna, ge tips för att de ska komma längre.

  Bedömning: i slutet av terminen bedömer vi elevens förmågor och hur de har utvecklat sina förmågor under terminen kopplat till kunskapskraven i våra ämnen.

  Vi måste tänka att vi inte ska fastna i tekniken, utan vår trygghet är pedagogiken. Tekniken är det hjälpverktyg vi använder för att utveckla vår pedagogik. Likaså med bedömningen, fastna inte i att allt ska bedömas, utan ge eleverna uppgifter att arbeta med och ge dem sedan feedback på vad de kan utveckla i sina uppgifter. I slutet av terminen sker sedan en naturlig bedömning på det de har gjort under terminen.

  onsdag 1 februari 2012

  Google Docs och Formativ bedömning

  På kurs på Centrum för Pedagogisk Inspiration med kursledare Camilla Lindskoug.

  Nu när vi har vår Google Apps känns det ju självklart att vi testar vad vi kan ha för fördelar med Google Docs och Google Sites.

  Vad kan man göra med Google Docs?

  Med Google Docs kan man dela dokument med andra. När man delar ett dokument kan:
  • flera skriva i ett dokument samtidigt.
  • flera kan kommentera varandras texter.
  • man kan titta på dokumentets historik och se vad som skrevs när av vem.

  Pedagogiska fördelar

  Vid grupparbete kan eleverna skriva i samma dokument direkt. Då kan fler bli delaktiga.
  Jag kan som lärare se hela processen bakom en text och ge formativa kommentarer under arbetets gång istället för efteråt.
  Eleverna kan enkelt bilda grupper och dela dokument för att ge varandra kamratrespons.
  Det är enkelt att när texten är färdig så är det enkelt att direkt publicera länken på t.ex. en site eller en blogg.
  Eleverna kan skriva sina prov eller uppsatser i ett googledokument och då kan läraren direkt se om alla har kommit igång. Man kan kommunicera med eleverna under provet med chatten eller via kommentarer.


  Hur tänker jag själv att jag ska använda det under våren?

  Jag vill låta eleverna skriva sina laborationsrapporter i Google Docs för att jag ska kunna kommentera men också för att de ska kunna ge varandra kamratrespons. Syftet med detta ska vara att jag inte ger eleverna formativa kommentarer efter en inlämnad rapport utan ger det under arbetets gång med krav att de sedan går in och förbättrar sin rapport innan de väljer att lämna in den på It´s learning. Då används de formativa kommentarerna där de ges. Inte som nu då jag ger kommentarer som jag har tänkt att de ska använda när de skriver nästa laborationsrapport. Om jag ger kommentarer under arbetet tänker jag inte ge fler kommentarer efter arbetet. Den inlämnade rapporten sparar jag till den summativa bedömningen vid betygssättning.

  När jag skriver de formativa kommentarerna ska jag utgå från förmågorna och hela tiden tänka vilken kommentar hjälper denna eleven att utvecklas. Naturligtvis måste också uppgiften vara formulerad så att det finns möjlighet att utveckla förmågan.

  När jag gör den summativa bedömningen ska jag utgå från kunskapskraven för att se hur långt eleven kom i sin utveckling.

  Vidaretänk

  Istället för inlämning på It´s learning skulle varje elev kunna ha en egen site där de publicerar sina texter eller andra arbeten. Fram till de är publicerade finns de i ett googledokument som läraren eller klasskamrater kan kommentera. När de är publicerade finns de på deras site för att bedömas summativt när betygen sätts. Processen i googledokument, publicerandet i googlesiten.

  Googledokument kan också användas i mentorssamtalen. Då kan läraren ha en mentorsmapp med levande dokument för mentorseleverna.

  The flip

  The flip innebär för mig att jag flyttar mina formativa kommentarer till under arbetets gång istället för efteråt.
  The flipped classroom förklaras bäst här.