söndag 25 januari 2015

Not YET - 2.0.

Två små fraser som tar jag med mig hem från årets BETT-dagar:
  • Not YET.
  • Drive it!
Så enkla och så genialiska! De borde vara ledord för alla i skolan. Oavsett vilket uppdrag vi har just nu i organisationen.

Not YET kommer från James Nottingham, Martin Trenton och Carol Dweck, tre forskare som fördjupat sig i lärandets förutsättningar (se föregående blogginlägg). De tillsammans med Lev Vygotskij, John Hattie och Dylan William är den grundforskning som dagens skola vilar på.

Kan vi bara öppna vårt "Mindset"

tillräckligt mycket så kommer vi att
- se och stötta våra elever precis som de har rätt till,
- ta del av alla de samarbetsmöjligheter bland all skolpersonal som finns,
- utvecklas som personer så vi är de pedagoger som behövs i vår komplext, globala värld.

Drive it! avslutade en engagerad rektors berättelse om hennes egen och den skola som hon var rektor för, resa fram till engagerade och nöjda elever. Köra, är en aktiv handling, resa är en passiv. Rektor måste vara aktiv och se ut, själv gasa, bromsa, växla för att hela skolan ska komma dit vi måste. Detsamma gäller all annan skolpersonal, alla måste ta föraransvaret och aktivt köra sina fordon i skolan.

Vi är här, 2015. Let´s face it!

Med digitala verktyg är fokus på lärande  mycket enklare. Vi måste bara påminnas om detta, ständigt. All information finns tillgänglig, det är precis därför Lgr11 har fokus på källkritik. Det innebär inte att vi måste prata källor hela tiden utan att vi ska lära eleverna det förhållningssättet, att all information finns, i sin device. Vi som pedagoger måste inse att vi inte får lägga tid på informationsöverföring, det borde vara tjänstefel! Vi är proffsigare än så! Vår kunskap sitter i vår förmåga att analysera en lärandeindivids utveckling och utifrån vår analys gå in med rätt uppdrag och lämpliga verktyg. Allt förankrat till samhället utanför skolan. Det ska vara på riktigt för att skapa entusiasm!

Vårt uppdrag idag är att:
  • Förbereda alla barn och ungdomar för den vuxenvärld som de ska ingå i, vi får inte räkna bort några! 
  • Elda på alla barn och ungdomars entusiasm att vilja och förmåga att lära nytt hela tiden.
I framtiden kommer kreativitet, viljan att förbättra varandras och sin egen produkt och förmågan att tolka och använda information vara det centrala för alla samhällsmedborgare. Allt annat kan man lära sig efter hand.

På Fäladsgården vet vi, kan vi och följer vi denna filosofi. Vi har förstått skolans uppdrag idag, 2015. Vi kämpar på, tillsammans! Och utmanar varandras Mindset ständigt. Det kostar på emellanåt men är vår länk till överlevnad som samhällsinstitution. Vårt uppdrag är nu att sprida vår kunskap till alla och envar! Det är vårt demokratiska ansvar. Drive in to the future, you will be there soon!

James Nottingham (ur www.challenginglearning.com):
fredag 23 januari 2015

Not YET!

Detta lilla, fantastiska ord: ÄN. Smaka på det, inte ÄN. Visst ger det möjligheter! Vilken sann tro på den lärande människan. Totalt boostad av James Nottingham ger jag er här de slides som jag tyckte var allra viktigast. Hela presentationen.

Ställ dig hela tiden frågan: Fixed or Growth? Ha sen de med dig ständigt! Jag tror det är enda utvärderingsfrågorna vi behöver till oss själva som pedagoger. Varför gör jag detta i klassrummet? Hur tänker jag om mina elevers lärande? Hur tänker jag om min elevgrupp? För att jag är Fixed or Growth?

Vikten av korrekt respons.

Grundat på Carol Dwecks forskning 

Vid måste lugna ner oss i vårt lärartempo och iver att täcka kursplanen. Börja använda elevernas arbete än mycket mer än vad som görs idag. Nottinghams 7 steps for feedback är brilliant och arbetsbesparande. Läraren är bara inne på steg 5!

Utan att låta tjatig, kände jag även att BFL handlar mer om ett positivt förhållningssätt än olika metoder. Vi är inte där fullt ut ÄN, men snart!

Mer nyfiken?

Läs mina tweets från dagen eller ta del av Åsas länkar som hon gav mig som respons på mina tweets idag, Sharing is caring!


Eller se Youtubeklipp från en av Nottinghams föreläsningar i Sverige:Lite fler:


torsdag 22 januari 2015

BETT Show 2015 - Spaning!

Vad säger framtiden?

Efter en heldag på BETT-mässan tror jag att den närmsta framtidens snackisar kommer att vara:

  • Google Play för education - En kombo av Apples Appstore och Apples iTunes
  • Chromebooks och Googles nya tablet
  • Programmering
  • En worldwide tillit till skickliga lärare - You can change the world with education!
  • Utvidgade kollegiet via sociala medier
  • Kreativ skolmiljöJag lyssnade på:

samt ett antal småföreläsningar och tittade på kompetenta elever som stolt visade upp vad de kan. Däremellan intressanta diskussioner både live med kollegor och online på Twitter.

/Viveca

söndag 11 januari 2015

Skola på riktigt blir en skola att räkna med!

Två dagar in på terminen har jag redan fått första skolboosten genom att får vara en del av ett kollegium som verkligen tror på sig själva som lärare, litar på sina elever och skapar en skola som är viktig för alla.

Exemplet denna gång är ett urgammalt SO-tema: konflikten i Israel och Abrahams barn. Temat har använts på olika sätt de senaste 25 åren men är tyvärr ständigt lika aktuellt, ingen lyckas ju skapa fred.

Gemensamma frågor i början av slutuppgiften.

Nu har ett gäng åttor på Fäladsgården fått i uppgift att tänka ut möjliga fredslösningar. Deras lärare (@HeleneNyren) litade på deras förmåga och tog kontakt med UD. De svarade och var intresserade. Visst vill de läsa ungdomarnas förslag! Alla förslag är viktiga i denna utdragna konflikt! Jullovet kom emellan men i fredags hade Fg-läraren och UD-sekreteraren telefonkontakt igen, nu för att komma överens om hur förslagen ska överlämnas. Lärarens förslag var publicering på en site där Jan Eliasson, vice generalsekreterare i FN kunde ta del av det han ansåg relevant. UD-sekreteraren ville dock hålla förslagen hemliga till Jan kom till UD (Jan googlar hela tiden och skulle då med största sannolikhet hitta elevernas site, SAMR-nivå 4!). Diskussion följde mellan läraren och UD-sekreteraren, på lika villkor, ett givande och tagande utifrån Jans mottagande och elevernas möjlighet att lära av varandra.

Två stolta professioner som kompromissade och fann gemensam lösning utifrån respektive behov och organisation.

På tisdag ska flera av förslagen vara publicerade på elevernas site, tillgängliga för Jan Eliasson och UD samt hela övriga världen som kan svenska språket. De som valt brevformen är sända direkt till UD och skrivna enligt den mall som UD önskar.

Bakgrunden till de kompetenta fredslösningarna finns i det proffsiga arbetsområdet.

Våra elever kan, när de får möjlighet! Våra lärare litar på sin kunskap, och använder den! är skolan viktig, för alla!

/Viveca