fredag 13 januari 2012

Att förverkliga läroplanerna

Emma Rosén från Tänk Om pratade i sitt seminarium om Att förverkliga de nya läroplanerna. Genom att lyfta fram exempel från Lgr 11 fick hon oss alla att verkligen känna att vi är på rätt spår med 1-1.
Hon sa så många bra saker att jag önskat att seminariet fanns inspelat. Några saker jag hann anteckna var:

Varför tekniken?
Fyra vägar:
 • Socialt: eleverna kan kommunicera med resten av världen. Dela och skapa.
 • Digitalt berättande: andra sätt redovisa och lära saker inom ämnen.
 • Spel(lärosituationer) Lekfulla situationer.
 • Visualisering simulering: Worlde.net, Gapminder, Wolframalpha

Hon visade också en fantastisk mindmap. Jag antecknade alla orden. Det är faktiskt intressant även som lista:

Omdefinierat lärande där eleverna får
 • jobba holistiskt
 • producera & bearbeta (stegvis utveckling - kommentera)
 • nya produktionsformat - radio, podcast, blogg, wiki
 • dokumentera kunskapsprocess (reflektion, bearbea - portföljmetodik, feedback)
 • söka information (internet, globala källor, nätverk)
 • publicering/publik (wiki, hemsida, blogg, sociala medier)
 • på riktigt (entreprenöriellt, samhället, relevant intressant)
 • tro på elever

Från Lgr 11:
"Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ".

Jag tycker det känns mycket viktigt att jag samlar citat från Lgr11 som motiverar varför vi behöver omdefiniera lärande. Detta vill jag att vi som är här i London från Fäladsgården presenterar när vi kommer hem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar