fredag 13 januari 2012

BETT 2012

I min ansökan att få följa med till London och BETT 2012 skrev jag att jag var intresserad  av att utveckla min förmåga att använda datorn/sociala medier i undervisningen. Dock är jag skeptisk till fokuseringen vid datorn som frälsaren i skolarbetet. Min erfarenhet har  varit att den mest skapar en fin yta på inlämningar, vilket är bra i sig, och är en god faktaflyttare. Hur omvandlar jag den till en hjälp för djupare förståelse för eleverna? Går det?
Efter flera dagar i London med många föreläsningar och otaliga reflekterande samtal tillsammans med mina kollegor känner jag mig redan tryggare på resan ut i omvärlden via datorn och kan i ett omväxlade arbetssätt se datorn som ett verktyg till förståelse. Den kan, rätt använd, i bra utformade uppgifter hjälpa eleverna och mig själv som lärare att använda fler sinnen och förmågor, få mer respons och hitta många nya vägar.
Jag tänker nu vidare om hur vi kan använda datorn och omvärlden i undervisningen. Ensam kommer jag inte att klara det, så jag måste nog samverka åt alla håll för att veta vilka redskap som passar bra. Nu vet jag i alla fall att redskapen finns och har en idé om hur och vad som är genomförbart. Mina kollegor och elever kan säkert hjälpa mig i utvecklingsarbetet och skulle inte det hjälpa så får vi ta hjälp av omvärldens hjälpande hand. Kanske blogga!
Möjligheterna finns och vi ska bit för bit fokusera mer på hur vi kan fånga dem.

Per

1 kommentar:

  1. Per, du har gått in i detta Om-tänkande med en lite ifrågasättande profil. Det tycker jag är bra! Jag har mött personer som tror att datorn är den nya Jesus (frälsaren) och att det är den som gör jobbet, men även de som tyckt att "eleverna hänger över datorn på fritiden, så varför göra det i skolan med".
    Det är i/med hjälp av samverkan vi skall arbeta.
    Ett passande slutord - Liverpool FCs Officiella sång heter "You'll never walk alone"

    SvaraRadera