torsdag 31 januari 2013

Förändringsprocesser - hos oss alla

Nya förutsättningar i omvärlden

Nya förutsättningar i samhället

Ny forskning

Ny läroplan

Nya hjälpmedel i lärandet

Så har vi det nu! Givetvis måste det innebära skolutveckling. Precis som även skollagen föreskriver. Det ska ske systematiskt. Det är skolans kontext på  2000-talet.

Följande modell blev ett stöd för mig att sortera upp mina egna och min omgivnings tankar i denna kontext:

Modellen fungerar i alla förändringar, allt från kriser till beslut.

När vi överför detta skolutveckling kan detta brytas ner ytterligare: Tips till var och en ledare där ute:
Som ledare måste du själv använda flera av de här verktygen! det gäller inte bara klassrummen! Det gäller precis lika mycket i personalrummet!!! Du kan inte ställa krav på lärarna om du inte själv använder det med medarbetarna. Flippa kompetensutvecklingen! Flippa mötena!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar