måndag 9 mars 2015

Vi är framtiden! - Norra Fäladen

Nu sticker vi ut hakan och lanserar en verksamhetsidé och en vision för hela Norra Fäladen:
Vi är framtiden!

Vi vet att vi kan, det visade fredagens innehåll. Jag blir stolt när jag läser hela det långa tweet-flöde som skapades på dagens Todaysmeet och i de olika workshoparnas padletar.

En verksamhetsidé och vision utan utmaningar vore utvattnad och inget stöd i utvecklingsarbetet. Den verksamhetsidé som nu är lanserad utmanar olika enheter på olika sätt, givetvis. Vår största utmaning framöver är att få en tydlig samsyn och ett fruktbart samarbete för alla i årskurserna 4-9. På 6-9 måste vi även tänka till ytterligare i vår lärmiljö. Den ska vara kreativ, framförallt våra gemensamma ytor ska vara inspirerande till nytt, innovativt lärande. Här har vi lite att arbeta med :)

Att verksamheten ska genomsyras av det formativa förhållningssättet med ett På-riktigt-tänk, känns nu naturligt och när jag läser fredagens avslutande reflektioner på våra olika BFL-bloggar blir jag stolt och glad. Utdraget nedan är bara ett av många kompetenta exempel:

"På den vägen är vi sedan dess - ”Vi är framtiden” - och våra elever får genom en del av våra projekt verkligen arbeta kreativt för att utbildas till framtidens innovatörer. Jag tänker dels på ”Fatta rätt beslut” och dels på samarbete med företag, där eleverna kommer med innovativa förslag till utveckling. I Lunds kommun har Fäladsgården, genom elevernas prestationer, verkligen profilerat sig.
Dessutom fortsätter detta arbete med denna kunskaps- och helhetssyn av en ny verksamhetsidé – där vi fortsätter att samarbeta med de lägre stadierna med inspirationsträffar och ett fortsatt djupare samarbete framöver, vilket breddar samsynen då det gäller värdegrund, lärande och arbetssätt inom Norra Fäladens skolområde. BildCissis symbol för detta talar sitt tydliga språk.Tjusigt verk, Cissi!"

Lanseringen av verksamhetsidén kompletterades med tankeväckare, levererade av Troed Troedsson.

Två fraser som kan diskuteras och analyseras under lång tid. Vilken sorts ledare är jag i klassrummet? 
Troed Troedssons bildspel

Hela Norra Fäladens vision - Vi är framtiden stämmer väl överens med de utmaningar och förutsättningar som dagens lärare och pedagog ställs inför idag. Det är svårt att hävda att det finns en given bägare som ska fyllas, lärandet sker ständigt och det viktiga är att bygga upp hjärnor som klarar av att tänka om och tänka nytt tillsammans med sin omgivning under hela livet.
Troed Troedssons bildspel

Vi kan, vi vet, vi arbetar på tillsammans för att skapa bästa lärförutsättningarna för våra elever! Vi fortsätter på inslagen väg men är nu än mer stärkta i vår metod, inriktning och förhållningssätt!

P.S Idag har jag gått runt i skolan och lyssnat på alla smågrupper som diskuterar formativt förhållningssätt, bloggande och skriftlig reflektion. De som säger att skolan inte är professionell, kom hit!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar