fredag 1 februari 2013

Framtidens ledarskap


Framtidens ledarskap med Tricia Kelleher rektor på The Stephen Perse Foundation School i Cambridge

Tricia talade mycket om de hinder man som ledare upplever når man vill börja förändra något som redan är bra. Hur säljer man in konceptet Förändring är nödvändig för föräldrar, elever, lärare och politiker? Hon pratade om att vi måste gå från en skola som handlar om ämnen till en skola som handlar om eleverna. Då är den fysiska lärmiljön viktig. Man måste skapa lärplatser där kommunikation är möjlig och bryta upp det fyrkantiga klassrummet med sina fyrkantiga flyttbara bänkar. Våra klassrumsmiljöer med bänkar på rad har sett ut så sedan 1800-talet i viktoriansk stil. Vi måste ha en utbildning för framtiden istället för en för dåtiden, sa Tricia. Bibliotek ansåg hon också viktigt i denna miljö. Skolan ska heller inte vara en isolerad miljö. Skolan ska vara en del av samhället. Ett sätt att göra detta på var att hon bjöd in ”gamla” elever som tidigare hade gått på skolan på möten som kallades ”Inspire me” där samtalen mellan den vuxne och eleven handlade om deras liv. Dessa samtal var populära och sågs fram emot. Tankar som väcktes hos mig var hur oerhört traditionsbunden skolan fortfarande är både i sin fysiska miljö och sin struktur. Ofta lutar vi oss tillbaka på att skolan inte går att förändra pga ekonomin och detta är ett enkelt sätt att avfärda förändringskrav istället för att våga se möjligheterna. Den faktiska skolbyggnaden behöver inte byggas om från grunden och ”lektionerna” (möten mellan elever och pedagoger) behöver inte kastas ut. De behöver bara förändras och fortsätta förändras för att matcha 2000-talets skola och den professionella utbildning som vi vill stå för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar