fredag 1 februari 2013

Troed Troedsson: En skola i samtiden för framtiden.Troed Troedsson titulerar sig själv som framtidsanalytiker, en spännande och kanske provokativ titel. Och provocerad blev jag verkligen under detta pass, men på ett positivt sätt. Ibland kändes det nästan som en spark i magen. Ser min pedagogiska roll verkligen ut så? Har jag inte kommit längre än så där? Framtidsanalytiker? Kan man verkligen sia om framtiden? Är det inte det som vi lärare gör varje dag när vi försöker välja ut det eleverna behöver kunna? frågade Troed oss. Han pratade mycket om skillnaden mellan kompetens kontra kunnighet och förklarade begreppen såsom att competence=the ability to compete, emedan kunnighet bygger på kunskap, information och erfarenhet. Det senare har varit gällande från 1850, men nu går samhället mer ut på kompetens dvs strävan att hela tiden utvecklas och att försöka vara bättre än sin omvärld där så många redan är så kunniga. Troed pratade vidare om utvecklingskurvor för företag och enskilda individer. Se bild! Innovationsgraden (förnyelsegraden) avgör hur du lyckas. Kunskap bygger på information där hjärna, funktionell, långsiktig och specialisering är nyckelbegrepp emedan innovation bygger på kommunikation, värderingsstyrd, kortsiktig och komplexitet. Det viktiga är alltså inte var du är utan vart du är på väg. Jag lämnade denna föreläsning alldeles skakig och oerhört inspirerad. Ja, jag vill vara del av framtidens lärande. Ja, jag vill våga släppa rädslan för det okända. Jag vill börja nu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar