måndag 11 mars 2013

Vi har tänkt vidare!

Närvarande: AHä, COl, AMP, CLe, CGe, MLi, UCo, HTh, ALe, JSe och Kane.

Vi tycker att det är bra att man tar ett gemensamt grepp i hela kommunen. Föreläsningen idag var riktigt bra, och hade en konkret fokus på undervisningen och hur kan man ifrågasätta och utveckla den. Vi fick en behövlig vitaminkick mitt i den smällkalla vintern. Vi fick bekräftelse på att vi är på rätt spår. 

Vi förväntar oss att få förutsättningarna att prova, planera, genomföra och efterarbeta olika metoder och arbetssätt som vi sen kan delge våra kollegor. Vi skulle vilja ha varierade grupper; Ämnesgrupper, arbetslaget och fritt blandade grupper. Vi förväntar oss även ökad samsyn över stadierna. Bl a vore det bra med möte inom ämnena mellan åk 5- högstadiet. 

Alla olika delar man ska sätta sig in i känns splittrande. Som Dylan William sa, försöker man göra för mycket förändringar på en gång misslyckas man lätt. Prova EN sak i taget. Vi skulle vilja följa hans exempel, men tittar man i manifestet finns där många förkortningar och olika modeller. Detta borde kunna förenklas eller sammanfattas,  till en tydligare bild. Vi ser att TPCK, SAMR och BFL hör ihop och har beröringspunkter. Men vi behöver tid att se sammanhanget tydligare. Det hoppas vi att vi får dessa tre år vi ska jobba med manifestet. Målen är bra!

Vi känner igen modellerna, men kan vi dom? T ex pratade vi innan idag om SAMR-modellen som vi berört tidigare i lärargrupper. Vi fastnade på punkt nr 3, och hade en del frågor kring den. Det skulle vara skönt att vi kollade av på skolan hur det jobbas med de olika nivåerna. Varje ämnen borde inte behöva arbeta med varje punkt. Det viktigaste borde vara att skolan som helhet, jobbar med alla punkterna. Risken om alla ämnena arbetar med alla punkterna är att arbetssättet blir enformigt för eleverna. Det blir tjatigt att göra film eller dela googledokument om vi gör det i alla ämnena. Hur balanserar vi detta? 

Vi efterlyser t ex fler exempel på hur man kan jobba med punkterna i SAMR. Vi vill ha fokus på kvalitén i innehållet. Tekniken ska vara en hjälp att tillgå, men inte ett krav. Tekniken ska leda till en förbättring och det ska vara värt tiden som läggs ner. 


2 kommentarer:

  1. Kul att ni gillar målen! Vi får hjälpas åt med att hitta formerna så att arbetet blir givande och inte splittrande. Men lite utmaning måste det ju vara när det är ett utvecklingsarbete, som Dylan WIliam sa: alla misslyckas! Annars lär man sig inget.

    SvaraRadera
  2. Själv tänker jag enligt "Two stars and a wish" för mig själv. Det innebär att jag funderar över två metoder jag redan arbetar med och en metod som jag tänker utmana mig själv med.

    Vilken metod jag ska utmana mig med? "Provocera med påståenden i stället för att ställa frågor" - metoden verkar ju onekligen lockande för en SO-lärare som blivit skolad i att vara försiktig neutral.    SvaraRadera