fredag 28 november 2014

Internationellt arbete

Under tre dagar har fyra lärare från Fäladsgården arbetat tillsammans med lärarkollegor från Hanover, Ankara och Zaragoza. Mestadels arbetade vi i två olika spår: mattelärare och comeniuslärare. 

När vi sökte comeniusprojektet för tre år sedan var matematik Sveriges stora bekymmer. PISA var i ropet och Sverige hade ångest. Alla i skolan skulle bli bättre på matte, både elever och lärare samt att rektorer måste begripa att allt fokus måste ligga på matte. Naturligtvis även i externt finansierade projekt som EU-projektet Livslångt lärande. För att få pengar som kordinatorland (vilket vi är i vårt nuvarande comeniusprojekt) var vi därför tvungna att väva in matematik. Lite knepigt i början eftersom vi var vana vida att bygga på kommunikation och kultur, men skam den som ger sig och så bra det blev!

Det har varit underbart att följa de fyra mattelärarna (med två "tolkar", en i turkiska till engelska i form av en turkisk engelsklärare, en i spanska till engelska i form av vår egen flerspråkiga Cecilia H) när de diskuterade fram vilka uppgifter de ska göra tillsammans med sina elever på hemmaplan i vinter samt vad eleverna ska göra tillsammans i mixade grupper på vårt kommande möte i februari (med elever). Helt klart att matematik har ett eget språk för kommunicera kunde de riktigt bra utan sina tolkar!

Vi insåg också att vår PISA- ångest inte behöver vara så stor! Maries förslag på matteuppgifter ansågs alldeles för svåra för de tyska och turkiska eleverna! Sverige och Spanien tänker lika och håller samma nivå. 


Vi andra planerade kommande elevmötens innehåll samt skapade en "Tutorial brochure" till lärarkollegor runt om i Europa  som önskar starta ett internationellt projekt. Alltid oerhört intressant att skapa tillsammans med internationella kollegor, vi tänker så lika men så olika!

Jag är lika berikad varenda gång jag varit iväg och jobbat med internationella kollegor! Vi arbetar med exakt samma sak men på tämligen olika sätt. Det visar bara att det finns oändligt många vägar att nå samma mål, kompetenta elever som är väl förberedda för en internationell arbetsmarknad.
Over and out!
(som blivit vårt nya favorituttryck i comeniusteamet)

/Viveca, koordinator i nuvarande comeniusprojekt 

Och tack till vårt otroligt kreativa, positiva och hårt arbetande fäladsteam, de är på gång! Vad månde det bliva framöver med den kompetensen? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar