torsdag 8 maj 2014

Extrem nätkärlek


Två av föreläsningarna gav mig viktiga tips för arbetet med nätetikett.

Elza Dunkels, docent i pedagogik och med en avhandling som bygger på intervjuer med unga om faror på nätet, redogjorde enkelt och tydligt om varför känslor blir så starka på nätet. Hon gjorde mig uppmärksam på att nätkärleken är oerhört stor, speciellt bland flickor i 13-16 årsåldern. Uttrycken för känslor blir mer och mer extrema beroende på att kommunikationen sker asynkront, dvs den sker med en fördröjning av reaktioner. Skribenten får skriva klart innan reaktionen tar vid. Detta sker aldrig i ett vanligt samtal. Vi signalerar med kroppsspråk, ögonrörelser eller ord  vår reaktion på det som sägs redan innan det är avslutat. Sändaren korrigerar och meddelandet blir mildare i de allra flesta fall. Ett uttryck för känsla på nätet , som alltså  sker asynkront , medför  att öppenheten ökar och uttrycken för känslorna stegras. Näthatets orsaker är desamma. Tyvärr pratar vi mer om  näthat än om nätkärlek av förklarliga anledningar.

Elza var övertygad om att vi med tiden kommer att lära oss att hantera denna öppenhet och bli bättre. Tills dess måste vi vuxna ta ansvar och arbeta med nödutgångar för de unga som drabbas av näthatet. Det farligaste är om vi visar oss rädda eller arga.  Till hjälp visade hon slutligen ett självstudieprogram för skolan www. likabehandling.wikispaces.com.  Värt att sätta sig in i!

Ett annat material om nätetikett presenterade Kristina Alexandersson, chef för Internet i skolan på Stiftelsen för Internetinfrastruktur.  Schyssta stjärnor  är ett material som  tagits fram av Webstjärnan. Det är färdiga lektionsförslag för åk 6-9,  som jag tror är användbara för  oss alla . På samma  sida hittar man material om källkritik och hantering av källor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar