tisdag 6 maj 2014

Visionen gäller, alltid!

PÅ FÄLADSGÅRDEN SKAPAR ELEVER OCH LÄRARE TILLSAMMANS FRAMTIDENS KOMPETENSER GENOM
KREATIVITET, SAMARBETE OCH KUNSKAP.

Visionen gäller, även i tuffa tider. Vi har alla i vår fått arbeta lite extra och tvingats tänka efter ordentligt hur vi lägger upp och organiserar vår undervisning. Vi har varit för få pedagoger och några av oss har till och med blivit beordrade till övertid för att undervisning och bedömning ska hålla den kvalitet som skollagen och vår vision föreskriver.

I lägen som denna är den än viktigare att vi hjälps åt, samarbetar.

De kortprojekt vi förberett, designat och stöttat eleverna igenom, har hållit mycket hög kvalitet och eleverna har verkligen fått möjlighet att utveckla framtidskompetenser genom kreativitet, samarbete och kunskap. Härligt jobbat allihop!

Parallellt med kortprojekten har mängder av nationella prov rättats och lärarna har därmed fått möjlighet att prata bedömning och ytterligare fördjupa sig i kursplanernas kunskapskriterier (även om mängden prov inte står i paritet till kunskapsökningen …).

Emellan kortprojekten/Np-bedömningen har vi organiserat Np för alla sexor och nior, bra gjort! Dessutom har alla elever med särskilda rättigheter fått det stöd de har rätt till, tack vare kompetenta pedagoger!

Lite då och då har vi haft ”vanlig ämnesundervisning”, lite rörigare än vi är vana vid men bra skola har vi haft hela tiden! Ingenstans i läroplanen står det att en lektion ska vara 40, 60, 70 eller 100 minuter, det viktiga är att vi får ihop hela läroplansekvationen för våra elever. Den ekvationen laborerar vi med hela tiden och här krävs allas kompetens och allas idéer! Vi tänker ytterligare till under junidagarna och tänker också vidare under augustidagarna.

Sista kraftsamlingen före summerande betygsättning är en kreativ utbytesvecka där vi gästas av 28 spanska elever och 16 tyska elever (åk 7 och 8) samt en kulturvecka för kulturniorna. Båda dessa projekt ingår i vår verksamhet och är lika viktiga som ämnesundervisning och andra kort/lång-projektperioder. Kollegor och elever har i uppdrag att genomföra dessa skolprojekt (utbyte och kulturvecka) och de har funnits med i läsårsplaneringen sedan i somras. Alla måste vi samarbeta för att även de ska bli så bra som de har förutsättningar att bli. Det är ju just det som är vår styrka!

ALLT vi gör på Fäladsgården ska genomsyras av KREATIVITET, SAMARBETE OCH KUNSKAP och skapa framtidskompetenser. Vi jobbar alla på ETT Fäladsgården och med samma elever, det behöver vi ibland påminnas om. Gå inte vilse bland kunskapskriterier och bedömningsaspekter, i arbetsamma stunder gäller det att plocka fram varför vi är lärare; Att locka fram och stödja elevernas glädje att lära sig!

/Håkan och Viveca

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar