söndag 11 maj 2014

SETT från min vinkel

SETT (Scandinavian Educational Technology Tranformation) är Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet och handlar om inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur vi kan utnyttja nya sätt att arbeta mot högre måluppfyllelse i skolans alla nivåer - en mötesplats för inspiration och praktik! 

Med detta i tankarna ville jag inte bara få ihop ett bra schema för föreläsningarna utan också för att kunna nätverka: att träffa kollegor från olika delar av Lund, men också från olika delar av Sverige; kollegor som jag träffar nästan dagligdags via olika forum och på tåget upp började jag lägga mitt schema.

Här följer en kort sammanfattning om vad jag har lyssnat på. Vill man läsa mer kan man klicka på länkarna.

Appar i helklass – ett interaktivt inspirationstillfälle (Camilla Askebäck Diaz, Vittra Telefonplan)
Camilla är en stor inspiratör som pratade mycket om hur man kan använda ipaden i klassrummet; det finns många bra appar som man som lärare kan använda. Hon visade också på hur man med en enda ipad och en projektor kan förstärka och förtydliga sin undervisning. Som jag kunde se det så kan ipaden vara ett kraftfullt verktyg för alla lärare i alla ämnen - bara fantasin sätter gränser. Så vad behöver vi på Fäladsgården? Jo, varsin ipad (lärarna) och en trådlös uppkoppling till projektorerna.  Läs mer

Get Real! (Frida Lindén och Therese Silverbåge, Vallhamra skola 1-1)
Nu var det dags för se hur några andra skolor arbetar med språkutveckling och digitala verktyg. De visar upp sin verksamhet i form av ett träd, där allt från miljö, omvärld, via Lgr 11, EU:s åtta nyckelkompetenser till ämnesundervisning presenteras på ett åskådligt sätt. Här märker jag att de tänker ungefär på samma sätt som vi. Men det finns en skillnad: genom att de har möjlighet att anpassa studiemiljön efter olika verksamheter kan de variera undervisningen (de har stora flexibla klassrum, studierum, barbord, runda bord). Här tror jag att vi kan göra mycket i den rent fysiska miljön. Idag utnyttjar jag många miljöer utanför klassrummet när jag tycker att klassrummet är för "trångt", men jag skulle väldigt gärna ha några barbord i mina klassrum. Läs mer

Det flerstämmiga klassrummet - verklighet med digitala verktyg (Katarina Lykken Rüter)
Katarina inledde med att tala om det flippade klassrummet och dess fördelar - precis som en bok, men betonade också att du som lärare genom lärargenomgången också är viktig, vilket en bok inte kan ge.
I det flerstämmiga klassrummet visade hon många konkreta förslag bl a till hur man lätt (analogt) kan "placera för aktivitet": varje elev har ett kort, får en placering, men olika varje gång, vilket gör att eleverna tvingas diskutera med olika kamrater varje gång - "Det bästa vi har gjort", var några av elevsvaren. Hon talade också om att lyfta lektionens innehåll och värde genom att låta olika elever få sammanfatta lektionen och lägga upp i bloggen; det visar inte enbart på vad de gör, utan också på vad de lärde sig. Hon använde sig också av Socrative och Short Answer för att snabbt få en uppfattning om eleverna och ge en snabb respons. Läs mer

Men då måste man ju skärpa sig!? (Patricia Diaz)
Alltid en stor inspiratör! Patricia talade snabb och effektivt (här gällde det att hänga med) om varför och hur man använder Webben i undervisningen. För henne och hennes elever är det självklart att man publicerar det man gör och bloggen är ju ett utmärkt verktyg. Men viktigt i sammanhanget är också samarbete, kritisk granskning och formativt arbete (tydliga lärandemål, synligt lärande och progression och en effektiv återkoppling). En annan vits är också att man är "ute i världen", det är skarpt läge med riktiga mottagare.


Här bestämde jag på plats att våra åttors praobloggar, i alla fall i 8c, ska delas med föräldrar som ombeds att kommentera inte bara sina egna tonåringars bloggar! Så klart! Inbjudan kommer i mejl i veckan. Dessutom kommer deras arbete att följas upp i åk 9. Läs mer

Engelska Off-Pist! (Charlotta Wilson och Kristina Nyström, Sjöstadsskolan i Sthlm)
Nyckelfraserna som jag plockade upp här var
  • att hela tiden hitta utmaningar
  • gummibandsuppgifter
  • samarbete höjer kvaliteten
  • learning studies
  • struktur på ämnesträffar
  • nätverksträffar
Läs mer
Min sammanfattning av deras tankar kunde jag inte låta bli att twittra om:

Därutöver lyssnade jag också till
SVT för digitala pedagoger
Playful learning: the role of games in education

och som sista punkt i programmet:

Srini Swaminathan - Teach for India. En ung man som själv är uppvuxen i det fattiga Indien med en mamma som gav honom inspiration till att vilja förändra, vilket fick honom att medverka i Teach for India - ett nationellt program för att undervisa fattiga barn och lära dem engelska. Det här klippet har ett år på nacken, men är ändå väl värt att lyssna på! Läs merGabriella Hafström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar