onsdag 15 april 2015

Tisdagens upplevelser

Beppe Singer:10 sätt att misslyckas som lärare
De tio sätten att misslyckas är:
1.     Utgå från att dina elever bryr sig: dvs min lektion är det viktigaste i världen
2.     Ta med de negativa erfarenheterna in i klassrummet: dvs var sur och ha negativa förväntningar
3.     Tro att du kommer undan – eleverna ser rakt igenom
4.     Tro att du klarar det själv
5.     Tro att du hinner (med allt)
6.     Tro att du kan göra karriär
7.     Tro att du är en informatör – inte inspiratör – inte medmänniska/förebild
8.     Ge upp där andra gett upp
9.     Att inte våga larva sig eller bjuda på sig
10. Glömma bort VARFÖR du är/blev lärare
En inspirerande trekvart med en färgstark inspiratör. Det jag framförallt tar med mig är Beppes inspirerande råd/förhoppning/engagemang

Karin Nygårds och Lena Lindblad Petersen: Sjöstadsskolans resa in i digitaliseringen
Programmering – kan det vara något? Min egen uråldriga spontana tanke är NEJ! men jag ville ändå höra och försöka förstå, vad det skulle tillföra skolan och eleverna och framtiden.
Första frågan de ställde var lite provokativ: Ska vi anpassa undervisningen efter vad lärarna kan eller eleverna behöver?
De pratade inte bara programmering utan även om skillnaden mellan digital kompetens och digitalt ytflyt.
Kompetensen kan man säga består av fyra delar: i) förstå det tekniska systemet Internet ii) förstå sammanhanget Internet iii) förstå sin egen del och iv) förstå att den digitala världen är uppbyggt av kod.
Jag har ändrat inställning och är absolut villig att börja arbeta mer med detta.
    
Marit Sahlström Rätten till utbildning
Hennes föreläsning handlade om alla hemmasittare och hur hon och Stockholms stadsmission arbetade med oneeighty dvs 180 graders förändring. Se mer på oneeighty.se
Hur det i Sverige då? Stor grupp idag som är hemmasittare och hon menar att det är ett systemfel: de får inte den skola de har rätt till.   
1650 elever har varit fullständigt frånvarande minst en månad. 600 har varit fullständigt frånvarande hela vårterminen. Lägg märke till definitionen FULLSTÄNDIGT frånvarande. 1200 går ut nian varje år utan ett enda betyg.
10-13000 i varje årskull kommer att hamna i utanförskap (av 100000)
Varje elev som inte hittar tillbaka till normal livssituation kostar 10-12 miljoner.
Var fjärde ung i Sverige mår psykiskt dåligt.
Ann Sofie Strand: Skolk ur elevernas och skolans perspektiv: Lärmiljön har ett ansvar
Orsaker till avhopp: Mobbning, brist på pedagogiskt stöd, vuxna som inte bryr sig, dåligt bemötande i skolan, bristfälligt pedagogiskt stöd efter en långvarig frånvaro, mm
Oneeighty är en stödinsats, ingen skola. Har elever från olika kommuner. Arbetar mest on-line. Skype används oftast. Arbetar enligt chatschema: 9-10 chattar/vecka, både pedagoger och socionom. Jobbar med skolan, lärarna på hemskolan sätter betyg.
Förhållningssätt: Vad kan hjälpa den här eleven utan att skylla på den curlande föräldern, dvs en kommunikation utan att döma ut.
Skapa relation (Kids don’t learn from people they don’t like!!
Nyfikenhet, lära av varandra, perspektiv o kultur, relevans o meningsskapande
Resultat:
50% tillbaka till skolan; ökat självförtroende och självkänsla; ökat intresse om den egna förmågan; mm
Detta var en föreläsning som många fler borde bevista. Upplevelsen är att den här gruppen ökar och att det finns på väldigt många skolor i Sverige.
Slutsats: Vi MÅSTE bli bättre att ta hand om ALLA elever

Mobilt lärande i praktiken: Köpings kommun och Apple höll ett seminarium och berättade om sina erfarenheter med det mobila lärandet och paddor.
Kommunen har 25000 invånare med  10 grundskolor och en gymnasieskola och man har 1-1 sedan 2010.
Lärandet (sattes i centrum): Skapade bok som skulle delas till andra. Men iTunes U innebar möjligheter att göra något nytt. Att gå från datasal till 1-1 var var stort. Att gå från 1-1 till padda är större. Ta fram en mall-kurs. Förmågor, ge struktur till lärarna som stöder och INTE låser in. Nyttig process. Utmaning istället för uppgift
Lärandet handhavs av iTunes U Matriser, kursuppläggning), Showbie (formativ process, Inlämningar, Feedback), Dexter (Närvaro, betyg, statistik) och Extens (Uppgifter folkbokföring) (Rektors uppfattning: återkopplingen till eleven är nu mkt kortare och oftere. BRA!)

Det kommer aldrig att gå långsammare än så här och föreläsare var Johnny Lindqvist.
Jag tycker att allting i vår värld går väldigt snabbt och vill att vi ska ta det lite lugnare, men inser efter inspirationen från Jonny att utvecklingstakten bara kommer att öka och jag/vi måste skaffa strategier för att möta och se VERKLIGHETEN. Hur ska vi lyckas nå eleverna? Vi har verkligen inte samma utgångspunkter och ramar. När jag var ung då såg hela Sverige (och jag menar hela) Hylands hörna på lördagar och det stora diskussionsämnet på måndagar var innehållet i programmet. (Glömmer aldrig folkstormen mot Per Oskarssons striptease, 26/12 1966). Idag är det ingen som har sett samma program, många tittar inte på TV och framförallt inte i realtid.
En fyraåring använder mobilt internet lika mycket idag , som en fjortonåring gjorde för fyra år sedan.
87% använder mobilen som andra skärm när de tittar på TV
50% av tvååringarna är online
Tänk inte alltid utan på beteendet. Plattformen kommer att ändras. Betendet kommer att utvecklas från där vi är nu.


                                           

1 kommentar:

  1. "Vi MÅSTE bli bättre att ta hand om ALLA elever" ;-) Samma slutsats som jag drog efter BETT-dagarna.

    SvaraRadera